Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden sekä muiden palveluiden hankinta ajalle 1.3.2018 – 31.12.2021 + 1 + 1 optiovuotta

Huom. Hankinnasta on lähetetty korjausilmoitus Hilmaan 2.11.2017. Korjausilmoituksessa tarjousten jättöaikaa pidennetään 23.11.2017 kello 10.00 saakka sekä ilmoitetaan, että kaikki 31.10.2017 klo 12 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Siuntion kunnan www-sivuilla osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/ 6.11.2017 kello 12.00 mennessä.

Hankinnan kuvaus                       

Siuntion kunta pyytää palveluntuottajilta tarjouksia kunnan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon

avosairaanhoidon ja terveydenhoidon vastaanottopalveluiden sekä tarkemmin myöhemmin eritellyn palvelukokonaisuuden järjestämisestä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämän lisäksi palveluntuottajalla on keskeinen rooli palveluohjauksesta seuraavilla osa-alueilla: perusterveydenhuollon avosairaanhoito, terveydenhoito, erikoissairaanhoito, vanhuspalvelut, mielenterveyspalvelut ja päihdepalvelut, pitkäaikaistyöttömien palvelut sekä sosiaalipalvelut.

Palveluja hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille/potilaille.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittaman sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankinnasta on ilmoitettu sähköisessä Hilma-julkaisujärjestelmässä (www.hankintailmoitus.fi). Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan www-sivuilla osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Hankinnan ennakoitu arvo on sopimuskaudella (sis. optiovuodet) 5 100 000 euroa.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut soveltuvin osin.                                                       

Sopimusaika                                   

Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2021.

Sopimuskauteen sisältyy lisäksi kaksi (2) optiovuotta ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022 ja 1.1.2023 – 31.12.2023.

Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Kunkin option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 6 kuukautta ennen edeltävän sopimus- tai optiokauden päättymistä.

Tutustuminen kunnan terveyskeskuksen tiloihin ja välineistöön

Tilaaja tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden tutustua Siuntion kunnan terveyskeskukseen (tarjouspyynnön liitteet 6a ja 6b) ja välineistöön (liitteet 2a ja 2b) ennen tarjousten jättämistä.

Yhteinen tutustumistilaisuus järjestetään maanantaina 30.10.2017 kello 16.30 – 17.30 välisenä aikana terveyskeskuksessa (os. Charlotta Lönnqvistintie 5, 02580 Siuntio). Kokoontuminen pääovella kello 16.30.

Ilmoittautuminen tutustumistilaisuuteen tulee tehdä 27.10.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostitse os. jarno.moisala@hallintoakatemia.fi.

Lisätiedot ja tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä tiistaihin 31.10.2017 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen siuntio@siuntio.fi.

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyskeskuspalvelujen kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Siuntion kunnan www-sivuilla osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/ perjantaihin 3.11.2017 kello 12.00 maanantaihin 6.11.2017 kello 12.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Tarjouksen jättäminen

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena suljettuna lähetyksenä viimeistään torstaihin 16.11.2017 kello 10.00 torstaihin 23.11.2017 kello 10.00 osoitteeseen:

Siuntion kunta
Kunnanhallitus
Puistopolku 1
02580 Siuntio

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Terveyskeskuspalvelut”.

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja palautetaan avaamattomina lähettäjille.

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Siuntion kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

Siuntiossa 17.10.2017

Juha-Pekka Isotupa
kunnanjohtaja

-------------------------------------

31.10.2017 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 6.11.2017 klo 12.00

- Hankintayksikön ilmoitus palveluntuottajille 3.11.2017 klo 8.00: Hankinnasta on lähetetty korjausilmoitus Hilmaan 2.11.2017. Korjausilmoituksessa pidennetään tarjousten jättöaikaa torstaihin 23.11.2017 klo 10.00 saakka sekä ilmoitetaan, että kaikki 31.10.2017 klo 12 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Siuntion kunnan www-sivuilla osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/ maanantaihin 6.11.2017 kello 12.00 mennessä.

- Hankintayksikön ilmoitus palveluntuottajille 6.11.2017 klo 12.00: Hankintayksikkö täsmentää 16.10.2017 lähetetyn ja 19.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen mukaista tarjouspyyntöä seuraavasti:

Täsmennysten kohteina ovat seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö täsmennyksineen 6.11.2017
Tarjouspyynnön liite 1 Palvelukuvaus täsmennyksineen 6.11.2017
Tarjouspyynnön liite 3 Tarjouslomake täsmennyksineen 6.11.2017 (versio, jossa korvaava ja korvattava teksti mukana)
Tarjouspyynnön liite 3 Tarjouslomake täsmennyksineen 6.11.2017 (versio, jossa korvaava teksti mukana, käytetään tarjouksen jättämisessä)
Tarjouspyynnön liite 4 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu täsmennyksineen 6.11.2017 (versio, jossa korvaava ja korvattava teksti mukana)
Tarjouspyynnön liite 4 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu täsmennyksineen 6.11.2017 (versio, jossa korvaava teksti mukana)
Tarjouspyynnön liite 8 Kannustinpalkkion kuvaus täsmennyksineen 6.11.2017
Tarjouspyynnön liite 9 Hankintasopimusluonnos täsmennyksineen 6.11.2017

Lisäksi julkaistaan seuraavat asiakirjat:

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 6.11.2017 klo 12.00
Kooste tarjouspyynnön täsmennyksistä 6.11.2017 klo 12.00
Kooste vastaanoton, neuvolalääkärin vastaanoton ja ikäryhmittäisistä vastaanoton käyntitilastoista vuosilta 2015, 2016 ja 2017 (1.1.-31.10.2017)

Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet

Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön liite 1 Palvelukuvaus
Tarjouspyynnön liite 2 a Kustannusvastuutaulukko
Tarjouspyynnön liite 2 b Irtaimisto- ja välineluettelo
Tarjouspyynnön liite 3 Tarjouslomake
Tarjouspyynnön liite 4 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu
Tarjouspyynnön liite 5 Siirtyvä henkilöstö
Tarjouspyynnön liite 6 Pohjapiirros Siuntion terveyskeskuksesta
Tarjouspyynnön liite 7 Toimintatilastot
Tarjouspyynnön liite 8 Kannustinpalkkion kuvaus
Tarjouspyynnön liite 9 Hankintasopimusluonnos