Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Perusturvaosaston avustukset

Perusturvan avustukset vuonna 2018. 

Siuntion kunta on myöntänyt vuosittain perusturvan avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Vuonna 2018 talousarvioon on varattu avustuksia varten 500 euroa. Avustukset myönnetään seuraavin perustein:

1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Siuntion kunnan asukkaisiin.

2. Ensisijaisesti tuetaan Siuntiossa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä.

3. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että toiminta tukee ja täydentää kunnallisia palveluita.

4. Avustukset on tarkoituksenmukaista kohdentaa niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä, toisin sanoen että avustussumma on merkittävä yhdistyksen toiminnan kannalta.

5. Avustuksen tarkoitus on yksilöitävä hakemuksessa.

6. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi.

7. Avustusta ei myönnetä ammattialapohjaisille eikä poliittisille järjestöille.

8. Avustajien saajien tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeeksi katsomat tiedot järjestön tai yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja järjestettävä kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata.

9. Ensisijaisesti myönnetään avustusta sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintaan, joka kohdistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin, vaikkakin pieniin väestöryhmiin.

Hakemuksessa tulee esittää anottavan avustuksen määrä ja käyttötarkoitus sekä yhdistyksen talousarvio vuodelle 2018. Hakemukset tulee osoittaa Siuntion perusturvalautakunnalle ja toimittaa Siuntion kunnantalolle os. Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sähköpostitse siuntio@siuntio.fi. Hakuaika päättyy maanantaina 26.2.2018 klo 15.45. Lisätiedot sähköpostitse benita.oberg@siuntio.fi.