Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Saapuneet kuntalaisaloitteet

Tällä sivulla voit seurata kuntaan sähköisenä tulleiden kuntalaisaloitteiden käsittelyä kunnassa. Aloite ja sen käsittelytiedot esitetään sillä kielellä, millä aloite on jätetty.

Aloite: Kouluruoka.

Aloite on jätetty: 15.12.2017
Aloitteen seurantatunnus: 765/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Lasse Niskanen

Laspset ovat havainneet kouluruuan tasossa äkillistä heikentymistä joulukuussa 2017. Pyydämme reagoimaan asiaan mahdollisimman nopeasti, jos väiteet pitävät paikkansa.

 

Aloite: Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan.

Aloite on jätetty: 17.11.2017
Aloitteen seurantatunnus: 702/KH
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Siuntion kulttuuriympäristö ry Siuntion kulttuuriympäristö ry

Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa 4.11.2014 tekemänsä kuntalaisaloitteen, Siuntion kunnan liittymiseksi Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan. Alkuperäisen kuntalaisaloitteen tekovaiheessa, Siuntion kunnan olisi ollut mahdollista liittyä, Suomen Unicefin antaman tiedon mukaan, Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan 1.1.2016 alkaen. Alkuperäinen kuntalaisaloite on tehty 4.11.2014, KH/601. Aloitteeseen ei ole saatu minkäänlaista vastausta, eikä tiedossa ole, onko aloitteen käsittelijäksi merkitty henkilö enää Siuntion kunnan palveluksessa. Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen ideana on, että kaikessa kunnan toiminnassa ja kaikilla toimintasektoreilla otetaan lapset huomioon; myös yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa, sekä tie- ja liikennesuunnittelussa. Asukasyhdistyksemme huomauttaa, että paikallishallintoviranomaisena Siuntion kunnan tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöön sisä ltyvää YK :n Lapsen oikeuksien sopimusta, jonka nojalla alaikäisten lasten ja nuorten oikeuden ja edun tulee olla ensisijaisena päätöskriteerinä kaikessa alaikäisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa, ja alaikäisiä lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Asukasyhdistyksemme lisäksi huomauttaa, että kyseinen lapsen oikeuden ja edun ensisijaisuuden vaatimuksen toteuttaminen ei vähennä minkään muun väestöryhmän oikeuksia, vaan parantaa koko asuinyhteisön elämänlaatua ja hyvinvointia.

 

Aloite: Siuntion kunnan lähettämät laskut

Voisikohan Siuntion kunnan lähettämät laskut saada sähköisesti suoraan verkkopankkiin? Ei ole nykyaikaa, että laskut lähetetään paperisina.

Aloite on jätetty: 2.11.2017
Aloitteen seurantatunnus: 659/KH
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Pauliina Aurala

Vastaus: Verkkolaskutukseen siirtymistä selvitetään vuoden 2018 aikana, samalla kun kunnan taloushallinnon järjestelmä päivitetään.

 

Aloite: Siuntion kuntakeskuksen kehitystyöryhmän perustaminen

Aloite on jätetty: 4.10.2017
Aloitteen seurantatunnus: 607/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf

Aloite: Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf uudistaa aloitteensa Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamiseksi. Alkuperäinen kuntalaisaloite on jätetty 19.11.2015, Aloitteen seurantatunnus TEKNLTK/543, Aloitteen valmistelija Jorma Skyttä, Aloitteen jättäjä Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf. Aloitteeseen on vastattu 22.4.2016. Vastauksessa ilmoitetaan, että "Kuntakeskuksen kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino- ja maapoliittiselletoimikunnalle". Asukasyhdistyksen Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamisaloitteen uudistamisen pääperusteena on se, että Siuntion kunnan elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan toiminta ei ole Siuntion kuntakeskuksen kehittämisessä johtanut tarvittavaan tulokseen. Asukasyhdistyksen kokemuksen mukaan, voidaan todeta, että Siuntion Kuntakeskuksen yhdyskuntasuunnittelu ja palvelut eivät ole 2000-luvulla kehittyneet, vaan päinvastoin taantuneet. Siuntion Kuntakeskuksen suunnitelmallisen kehityksen ja tarvittavan tuloksen aikaansaamiseksi, tarvitaan, ilman enempää tarpeetonta viivytystä, uudenlaista, asiantuntevin, demokraattisin ja avoimin menettelyin toimivaa Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmää. Asukasyhdistys Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf, Siuntion yhteisön ja veronmaksajien edunvalvojana, vaatii saada osallistua kyseisen uuden Siuntion Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän toimintaan.

Vastaus:

Aloite:Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Aloitteen seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Sara Holmberg

Aloite: Pyydän kuntaa siirtämään raskaanliikenteen pois Billskogintien asuinalueelta. Raskaat ajoneuvot ovat vaaraksi koululaisille jotka kävelevät ja pyöräilevät kouluun. Koululaiset joutuvat myös ylittämään Billskogintien päästäkseen Fanjunkarsintielle ja siitä edelleen kouluun. Etenkin pieniä koululaisia on vaikea havaita ja he voivat myös käyttäytyä arvaamattomasti vaikka heille kuinka opettaa liikennesääntöjä. Kesälomilla lapset taas leikkivät jalkakäytävällä kun skeittailevat ja rullaluistelevat. Mielestäni raskasliikenne ei kuulu pientaloasutuksen keskelle. Raskaanliikenteen ajoneuvoilla on pitkät jarrutusmatkat etenkin kun nopeutta on lähes poikkeuksetta enemmän kun sallittu 30km/t. Raskaasta liikenteestä aiheutuu myös meteli-, tärinä- ja pöly-haittaa. Teollisuusalueelle tulisi rakentaa ohitustie esim. Degerbyntien kautta.

Vastaus:

Aloite:Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä

Aloite on jätetty: 2.5.2017
Aloitteen seurantatunnus: 276/TEKNLTK
Aloitteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Maria Juselius

Aloite: Rekkaliikenne ohjattaisiin pois Billskogintieltä. Alueella asuu paljon koululaisia ja pikkulapsia. Raskaat ajoneuvot ajavat reippaalla kaasujalalla lähellä kävelytietä. Lapset eivät välttämättä aina huomaa liikennettä ja pelkona on, että joku jää alle. Raskasajoneuvo ei pysty jarruttamaan tarpeeksi nopeasti jos lapsi yllättäen horjahtaa kävelytien reunan yli. Fanjunkarsin ja Billskogin tien risteys vaarallinen johtuen mutkasta joka ennen risteystä. Varsinkin kesä aikaan pensaat kasvavat suuriksi, joka estää näkyvyyden.

Vastaus:

Aloite: Järjestyssääntöihin haukkuvasta koirasta

Aloite on jätetty: 4.4.2017
Aloitteen seurantatunnus:
Aloitteen valmistelija: Niko Kannisto
Aloitteen jättäjä: Tuomas Tanner

Aloite: Kunnan järjestyssääntöihin tulisi kirjata. "Asemakaava-alueella haukkuvaa koiraa ei saa jättää yksin ulos."

Vastaus: "Häiritsevästi haukkuvasta koirasta tulee ilmoittaa poliisille, mutta järjestyslain 14 § mukaan koira saa olla asemakaava-alueella vapaasti yksityisellä pihalla. Kunnalla ei ole toimivaltaa asiassa vaan se on poliisilla. http://intermin.fi/poliisiasiat/yleinen-jarjestys-ja-turvallisuus

Aloite: Kirsti Hornin puiston laajennus, raivaus ja perustaminen

Aloite on jätetty: 23.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/194
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Sjundeå IF

Sjundeå IF föreslår för tekniska väsendet vid Sjundeå kommun att röjningen och anläggningen av den planerade utvidningen av Kirsti Horns park norrut tidigareläggs så att röjnings- och schaktningsarbetena skulle påbörjas så fort som möjligt efter Sjundeå Cupen, som ordnas 26-28.5.2017.

De planerade utrymningsbyggena för Sjundeåskolorna förminskar oundvikligt på det befintliga parkområdet norr om sportplanen. Både kommuninvånarna och Sjundeå IF som arrangör av Sjundeå Cupen skulle dra nytta av de utvidgade parkområdet som enkelt skulle genomföras genom att röja upp det snåriga buskaget och anlägga gräsmatta.

Sjundeå IF kan enligt överenskommelse ställa upp med talkoarbetskraft och diverse arbetsmaskiner, som t.ex. lastbilar för transport av jordmassa till och från parkområdet, grävmaskiner osv. Enligt förslaget skulle kommunen stå för planeringen och anläggningskostnaderna.

Sjundeå IF kan även utföra lantmätningarna som behövs för planering av parken.

Sjundeå IF ehdottaa Siuntion kunnan tekniselle toimelle että Kirsti Hornin puiston pohjoiseen suunnitellun laajennuksen raivaus ja perustaminen aikaistetaan siten että raivaus- ja maansiirtotyöt aloitettaisi mahdollisimman pian 26.-28.5.2017 järjestettävän Sjundeå Cupin jälkeen.

Siuntion koulujen suunnitellut väistötilat pienentävät väistämättä olemassa olevaa puistoaluetta urheilukentän pohjoispuolella. Puistoalueen laajennuksesta, raivaamalla risukkoisen pensaikkoalueen ja istuttamalla nurmikkoa, hyötyisivät sekä kuntalaiset että Sjundeå IF, Sjundeå Cupin järjestäjänä.

Sjundeå IF voi tarjota talkootyövoimaa ja erilaisia työkoneita, esim. kuorma-autoja maa-aineksen kuljetukseen, kaivinkoneita ym. sopimuksen mukaan. Ehdotuksen mukaan kunta vastaa suunnittelusta ja perustamiskustannuksista.

Sjundeå IF voi myös suorittaa puiston suunnittelua varten tarvittavat maanmittaukset.

 
 

Aloite: suojatie, sekä hidastetöyssyt rakennetaan

Aloite on jätetty: 16.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/180
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä:

Kirsi Kalenius-Ruotsalainen

Aloite:Ehdotan, että juna-asemalta kuntakeskuksen suuntaan, pellon läpi Flemingintielle tulevan polun päähän rakennetaan suojatie, sekä hidastetöyssyt. Polku on ahkerassa käytössä sekä junaan menijöillä, että koululaisilla ja polun pää on hieman katveessa. Mielestäni asian tärkeys kasvaa entisestään, kun parakkikoulua aletaan rakentamaan paikan välittömään läheisyyteen.

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka

Aloite on jätetty: 8.3.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/172
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Tuula Heinänen

Aloite: Kysyisin mihin laitetaan kouluissa ylijäävä ruoka, meneekö suoraan biojätteeseen? joka on huono juttu. Olisiko mahdollista järjestää ylijäämä ruoan myynti koulun ruoka lasta omaan astiaan tai paikan päällä ruokailu 1,50€ kerta. Näin jo toimitaan useissa kaupungeissakin.

Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa

Aloite on jätetty: 6.2.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/90
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Johanna Kauhanen

Aloite:Siuntioon kaivataan kipeästi koirapuistoa. Koirapopulaatiota on runsaasti ja lemmikkienpito kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä ei ole mitään paikkaa missä voisi turvallisesti muita ihmisiä häiritsemättä, päästää   koiraa vapaaksi. Puisto tarjoaa tärkeitä sosiaalisia tilanteita koirille sekä heidän omistajilleen.

Aloite: Initiativ till en flytande bro

Aloite on jätetty: 1.1.2017
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/11
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Ludvig Liljequist

Aloite:Jag skulle vela komma med ett initiativ till en flytande övergångsbro i Klobbsundet mellan Norrudden och Klobben samt Svinö. De två holmarna har tiotals markägare och bebyggda tomter som skulle ha en väldigt stor nytta av en förbindelse till fastlandet. Eftersom broar och färjor är väldigt dyra alternativ och inte ekonomiskt lönsamma så är mitt initiativ alltså en likande som man tagit i Kalix (se dessa två bilder som beskrivning: http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/08/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_2014_3800x-e1408519249908.jpg http://www.marinetek.fi/wp-content/uploads/2014/05/Erikoislaiturit_ylikulkusilta_Kalix_nettiin.jpg Förbindelsebron skulle kunna finansieras av markägarna och eftersom det redan finns de gamla servitutvägarna på holmarna samt en vägförbindelse på Norrudden så är detta inte alls ett omöjligt projekt. Jag hoppas att kommunen ser på detta med öppet sinne och förhoppningsvis ser nyttan för såväl kommunens övriga innevånare som boende på Svinö.

Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä

Aloite on jätetty: 26.10.2016
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/481
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Laura Hednäs

Aloite:Hei, Toivoisimme Asematielle hidastetöyssyä. Tien varrella sijaitsee useampia asuintaloja jossa asuu pieniä lapsia sekä tien vierellä kulkeva kävelytie on monen lapsen koulureitti. Tien varrella sijaitsee myös taksitolppa. Kyseisellä tiellä kulkevat autot kaasuttavat usein kadun alussa autonsa nopeaan vauhtiin. Hidastetöyssy Asematien puolivälissä auttaisi parantamaan turvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

 

Aloite: Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset

Aloite on jätetty: 5.10.2016
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/444
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Linnea Sarviaho

Haluaisin parantaa kunnan palveluita hankkimalla Aleksis Kiven koulun bussipysäkille katokset, joihin lapset pääsisivät istumaan ja suojaan huonolta säältä. Monet ovat jo pitkään toivoneet niitä kouluun, koska pysäkillä on ikävä seisoskella, jos bussi on vaikka myöhässä tai ulkona sataa. Pysäkillä ei myöskään ole mitään penkkejä joten monen pitää istua maassa odottamassa. Olemme keränneet koululla adresseihin nimiä ja todella moni kannattaa pysäkkien hankkimista. Ajattelin, että olisiko vaikka mahdollista järjestää jotain tapahtumia esim. kirpputoreja tai myyjäisiä yms., jossa kerättäisiin rahaa pysäkkeihin, jos kunta ei halua käyttää rahaa niihin. kiitos ajastanne!

Aloite: Velo Siuntion aloite

Aloite on jätetty: 25.04.2016
Aloitteen seurantatunnus: KH/257
Aloiteen valmistelija: Markus Moisio
Aloitteen jättäjä: Velo Siuntio

Velo Siuntion toinen aloite 24.04.2016

Velo Siuntio teki ensimmäisen aloitteensa viime syksynä, jolloin Siuntion kuntaa houkuteltiin ottamaan suljettu motocross-rata, Haagan- ja Palonummen omakotialueen välistä, yleiseksi liikunta-alueeksi, joka olisi toiminut kesällä juoksuratana, sekä soveltunut mm. enduro- kuin cyclocross pyöräilylle. Talvella se olisi ollut mainio hiihtopaikka. Päättävätelimet kauppasivat kuitenkin alueen maankaatopaikaksi.

Velo Siuntio avaa nyt toisen vaihtoehtoisen liikkumispaikka-aloitteen.

Siuntion joen taakse on hahmoteltu tulevaisuudessa alue, jonka työnimi on Seitsemän kanavan kylä. Siuntio Velon aloite ottaa ensi askeleet tälle kaukana tulevaisuudessa olevalle projektille.

Lue lisää

Aloite: Leirikoulujen kuljetus

Aloite on jätetty: 11.12.2015
Aloitteen seurantatunnus: KH 505
Aloitteen valmistelija: Jukka Pietilä
Aloitteen jättäjä: AKK:n vanhempainyhdistyksen hallitus

Leirikoulun järjestäminen ei ole mahdollista vain kunnan voimavaroin, vaan sen järjestelyihin ja varainkeruuseen tarvitaan yhteistyötä niin oppilailta, opettajilta kuin huoltajiltakin.

Suuren roolin varainkeruussa tekevät oppilaat huoltajien tukemana. Tällä hetkellä leirikoulujen kuljetukset tulee tilata kuljetuksista järjestetyn kilpailutuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa tilanteen jossa kunnan kanssa tehty sopimus kuljetuksen järjestäjän kanssa voi olla huomattavasti kalliimpi kuin toinen, vaihtoehtoinen kuljetus.

Kuntalaisaloitteen vastuullisena yhdistyksenä toimii Aleksis Kiven koulun vanhempainyhdistyksen hallitus. Vanhempainyhdistyksen hallitukseen kuuluvat Johanna Nygård, Susanna Söderlund, Johanna Parkkisenniemi, Sari Rajala ja Taru Keskinen.

Aleksis Kiven koulun vanhempainyhdistyksen hallitus on tehnyt 11.12.2015 kuntalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut yli kaksi prosenttia Siuntion kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Allekirjoituksia on yhteensä 105.

Siuntion kunnan leirikouluperiaatteiden (SIVLKT §8 18.1.2007) mukaisesti leirikoulun järjestäminen ei ole mahdollista pelkästään kunnan voimavoin vaan sen järjestelyihin ja varainkeruuseen tarvitaan yhteistyötä ja työpanosta niin opettajilta, oppilailta kuin huoltajilta. Leirikoulu ei saa aiheuttaa oppilaalle erillistä maksua. Leirikoulu järjestetään yleisesti koulun ulkopuolisessa paikassa, jonne koko luokan tai opetusryhmän kuljettaminen edellyttää erillistä kuljetusta. Kuljetusten järjestelyt tulee suunnitella osana leirikoulusuunnitelmaa, joka on ennen leirikoulun toteuttamista hyväksytettävä koulun toiminnasta vastaavassa jaostossa. Kuljetuksista aiheutuvat kustannukset maksetaan yleisesti erikseen kerätyistä varoista. Huoltajilla on leirikouluperiaatteiden mukaisesti mahdollisuus maksaa kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset itse, mikäli niin päättävät. Tätä ei kuitenkaan voida edellyttää.

Siuntion kunta on kilpailuttanut leirikoulukuljetukset 1.1.2013 alkaen osana kaikkia henkilökuljetuksia. Nykyiset sopimukset umpeutuvat 31.7.2016. Voimassa olevan kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen 11.1.2013 § 3 mukaisesti leirikoulukuljetukset voitiin alun perin tilata autojen koon perusteella kolmelta tai neljältä palveluntuottajalta, joista sopimuskauden aikana yksi on mennyt konkurssiin ja toinen ei enää suorita leirikoulukuljetuksia. Kunnan kilpailuttama kuljetus järjestetään erikseen määriteltyjen kriteerien mukaisesti, joissa mm. oppilaiden kuljetusten aikaiseen turvallisuuteen liittyvät seikat huomioidaan erikseen. Uudessa kilpailutuksessa voidaan huomioida huoltajien toive saada järjestää kuljetukset itse valitsemalla tavalla. Tällöin huoltajat voivat valita joko kunnan kilpailuttaman kuljetuksen tai itse järjestämänsä kuljetuksen.

Aloite: Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustaminen

Aloite on jätetty: 19.11.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/543
Aloiteen valmistelija: Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Siuntion kulttuuriympäristö ry

Kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustaminen. Työryhmän tehtävänä olisi edistää laadukkaan ja asukasystävällisen yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen sekä liikenteen järjestämisen toteuttamista Siuntion Kuntakeskuksessa.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen koskien kuntakeskuksen kehittämistyöryhmän perustamista. Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia hoitamaan tiettyä tehtävää. Siuntion kunnalla on elinkeino- ja maapoliittisen toimikunta, jonka kautta elinkeino- ja maapoliittiset asiat tulevat kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan tehtävänä on lisäksi toimia keskustelufoorumina elinkeino ja maapoliittisissa asioissa. Kuntakeskuksen kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnalle.

Aloite: Ohituskiellon ehdotus

Aloite on jätetty: 19.11.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/541
Aloiteen valmistelija: Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Aino Luukkanen

Ehdotan, että kunta yhteistyössä vastaavan viranomaisen kanssa toteuttaa ohituskiellon Siuntiontien taajama-alueen osuudelle. Tiellä on paljon vaarallisia ohituksia ja ylinopeuksia.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen ohituskiellosta Siuntiontien taajama-alueelle. Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio maantielain §:n 4 mukaan. Edelleen maantielain mukaan (§ 11) tienpitoviranomaisena toimii toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Edellä todetun perusteella Siuntiontien ohituskiellon toteuttamisesta vastaa ELY-keskus. Siuntiontien kehittämisideat on hyvä jatkossa kohdentaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Aloite: varubodenin ja capellan välinen suojatie

Aloite on jätetty: 17.9.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/497
Aloitteen valmistelija: Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Gungerd Kullberg

varubodenin ja capellan väline suojatie on hyvin vaarallinen ja
pitäisi siirtää ennenkuin jotain pahaa tapahtuu läheltäpitää
tilanteita on jo ollut

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen Varubodenin ja Capellan välinen suojatien vaarallisuudesta. Asiaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa 1.3.2016, ja suojatietä on tarkoitus korottaa. Lisäksi kunta tulee maalauttamaan suojatien uudestaan. Tilannetta tullaan tämän jälkeen seuraamaan ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin. 

Aloite: Siuntion vanha motocrossrata uusiokäyttöön

Aloite on jätetty: 17.9.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/258/2013
Aloitteen valmistelija: Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Tommi Parviainen

Siuntion asukkaista enemmistö on sitä mieltä että motocrosstoiminnan tulisi jatkua
siuntiossa ja nykyinen rata soveltuu siihen mainiosti. Tämän todistaa lyhyessä ajassa kerätty 1200 nimen adressi. Olemassa oleva rata on mainiolla paikalla lähellä keskustaa, vanhempien on helppo kuljettaa lapsiaan harrastamaan. Maaperä soveltuu mainiosti ajamiseen luonnonhiekkansa ansiosta. Nykyinen rata tulisi avata uudelleen harrastajien käyttöön. Radalle pitäisi tehdä melua vaimentavat muutoksen(on jo lain sallimissa rajoissa), rataprofiilin muokkaukset
ja meluvalli asutusta kohti. Kun melua saadaan rajoitettua entisestään, ei enää ole mitään aihetta valittaa meluhaittoja. Rata tulisi avata 2016 alussa.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen Siuntion vanha motocrossrata uusiokäytöstä. Siuntion kunta on neuvotellut Siuntion moottorikerho ry:n kanssa maaliskuussa 2016. Neuvotteluiden tuloksena kunta odottaa moottorikerhon uutta sijoituslupahakemusta, jonka jälkeen kunta voi käsitellä asiaa uudestaan.

Aloite: Siuntio ansaitsisi maamerkin

Aloite on jätetty:  24.8.2015
Aloitteen seurantatunnus: KH/391
Aloitteen valmistelija: Jukka Pietinen
Aloitteen jättäjä: Virve Leikola

Siuntio ansaitsisi maamerkin joka hahmottaisi kunnan keskustan paikkaa ja koko kunnan luonnetta. "Kuvanveistäjä Jenni Tieaho on Vuoden taiteilija. Hänen valintansa julkaistiin Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseuran vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä. Aloite huomionosoituksen myöntämisestä on tullut Lohjan kaupungilta." Ehdotan Tieahon veistosta Siuntion keskustan merkiksi. Valaistuna. Linkki Länsi-Uusimaan juttuun: http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/293421-vuoden-taiteilija-jenni-tieaholle-luonto-on-rakas

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Ei toimenpiteitä toistaiseksi

Aloite: Koulutien turvallisuus

Aloite on jätetty: 14.5.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/281
Aloitteen valmistelija:  Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Katja ja Aki Pellinen

Koulutien turvallisuus, Flemingintie Ehdotamme, että S-marketin suojatien molemmin puolin sijaitsevien kadunvarsiparkkipaikkojen käytöstä luovuttaisiin, jotta suojatie olisi turvallisempi ylittää. Autoilijoiden on vaikea nähdä suojatielle pyrkijöitä – varsinkaan pieniä koululaisia – suojatien viereen parkkeerattujen autojen takaa. Kyseisistä parkkipaikoista luopuminen parantaisi näkyvyyttä suojatiellä huomattavasti ja lisäisi Aleksis Kiven koululle ja Toukolaan menevien koululaisten koulutien turvallisuutta.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen kouluntien turvallisuudesta. Asiaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa 1.3.2016, ja suojatietä on tarkoitus korottaa. Lisäksi kunta tulee maalauttamaan suojatien uudestaan. Tilannetta tullaan tämän jälkeen seuraamaan ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin. Kunta tekee myös yhteistyötä lähipoliisin kanssa liikennesääntöjen noudattamisen valvomisessa.

Aloite: Motocross-rata

Aloite on jätetty:  17.4.2015
Aloitteen seurantatunnus: SIVLTK/239
Aloitteen valmistelija: Tapio Lepikkö
Aloitteen jättäjä: Velo Siuntio/ Kristian Parviainen

Suljettu motocross-rata voitaisiin muuttaa ja muokata
pururadaksi. Joka palvelisi juoksijoita ja kävelijöitä kesäkaudella ja
hiihtäjiä talvella. Alue lisäisi keskustan luonnonmukaista
liikkumiskapasitettia.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet:  Alueen suunniteltu maankäyttö ei tällä tietoa mahdollista aloitteen toteuttamista. Maankäyttöasioista vastaa tekninen osasto.

Aloite: alueelle pieni puisto

Aloite on jätetty:  9.4.2015
Aloitteen seurantatunnus: SIVLTK/225
Aloitteen valmistelija:  Tapio Lepikkö
Aloitteen jättäjä: Sari Röman

Mielestäni Pajan toimintaan osallistuvat nuoret tulisi saada tehdä kunnassa oikeita töitä jotta he saisivat kokemuksen että ovat tarpeellisia ja tekevät merkittävän työpanoksen.Jos nämä nuoret saavat kokemuksen että eivät tarvitse muuta kuin hengailla niin riski sairaseläkkeelle jäämisestä kasvaa ja se on valtava kustannus yhteiskunnalle.. ja verot nousee. Jokainen on vastuussa omasta tulevaisuudestaan jo nuorena ! Rohkeasti vastuuta kaikille!

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet:  Pajan toiminta perustuu sekä yleisiin kuntouttavan prosessin suunnitelmiin että asiakkaiden yksilöllisiin aktivointisuunnitelmiin. Toiminnan keskiössä on asiakas sekä hänen yksilöllinen tilanteensa ja tarpeensa. Osana kuntouttavaa prosessia asiakkaat tekevät myös erilaisia käytännön töitä esimerkiksi yhteistyössä kunnan eri osastojen kanssa.

Aloite: alueelle pieni puisto

Aloite on jätetty:  31.3.2015
Aloitteen seurantatunnus: TEKNLTK/207
Aloitteen valmistelija:  Jorma Skyttä
Aloitteen jättäjä: Lotta Öhman

Olemme muuttamassa Haagan alueelle. Meillä on pienet lapset
ja olemme huomanneet, ettei Haagan alueella ole lainkaan yhteiseen
tarkoitukseen puisto-aluetta jossa olisi keinut, liukumäki ja
hiekkalaatikko. Alueella on paljon taloja ja perheitä, mutta lähimpään
puistoon pitää matkata autolla. Toiveena olisi alueelle pieni puisto.
Hienoa, jos voitte käsitellä kunnassa asian.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet (vastattu 22.4.2016): Jätitte kuntalaisaloitteen toiveestanne saada puisto Haagan alueelle. Kunnan alueella on useita leikkipuistoja, joita kuntalaiset voivat vapaasti käyttää. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen ei ole tarkoituksenmukaista rakennuttaa uutta puistoa sillä leikkipuistoja koskevat määräykset ovat tiukkoja. Rakentamis – ja valaistuskustannusten lisäksi kunnan vastuulla on laitteiden riittävä huolto ja kunnossapito sekä laitteiden säännönmukaisesta tarkastaminen.

Aloite: Palveluverkkoselvitys

Aloite on jätetty: 18.3.2015
Aloitteen seurantatunnus: KH/175
Aloitteen valmistelija: Mikko Löfbacka
Aloitteen jättäjä: Jere jantunen

Ehdotan, että kunnanhallitus asettaa Siuntion ruokahuollon kehittämistä varten ruokahuollon ohjausryhmän. Tehtävään ehdotan luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koottua ryhmää ja sihteeriksi ehdotan teknisen lautakunnan puheenjohtajaa, jäseniksi, sivistystoimen, perusturvan, vanhuspuolen ja tilahallinnon lautakunnan asiantuntijaa, sekä viranhaltioista ruokahuoltopäällikköä, sivistyspuolen, perusturvan, varhaiskasvatuksen ja tilahallinnon virkamiestä. Ruokahuollonkehittämisryhmä voisi benchmarkata lähikuntia ja muita samankokoisia kuntia, jolloin kustannukseia voisi verrata ja toimintoja kenties selkeyttää ja tehostaa, ja saada säästöjä aikaan. Selkeä tuottavuushanek aj talousarviovaikutteinen

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Vastattu sähköpostitse 20.8.2015/Jätitte myös kuntalaisaloitteen jossa ehdotatte, että kunnanhallitus perustaisi ruokahuollon kehittämistä varten ruokahuollon ohjausryhmän.
Siuntiossa ruoka- ja siivoushuollon palveluita tuottaa teknisellä osastolla sijaitseva palvelukeskus. Palvelukeskus on teknisen lautakunnan alaista toimintaa ja palveluiden tuottamisesta vastaa tekninen lautakunta. Palvelukeskusta johtaa kunnan rakennusmestari. Siivouspalveluiden osalta tekninen lautakunta on päättänyt keväällä 2015 aloittaa selvityksen tekemisen siivoustyön järjestämistavasta tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa on varmasti myös tarpeen arvioida kuinka ruokahuoltoa kehitetään. Ruokahuoltoa on pyritty kehittämään kuluvan vuoden aikana mm. ottamalla käyttöön tietohallinnonjärjestelmiä, jotka tehostavat ruokahuollon toimintaa, ruuan valmistusta ja ruokatilausten tekemistä kunnan eri yksiköissä. Lähetän aloitteenne tiedoksi myös palvelukeskuksen toiminnasta vastaavalle rakennusmestari Malmbergille.

Aloite: Palveluverkkoselvitys

Aloite on jätetty:  18.3.2015
Aloitteen seurantatunnus: KH/174
Aloitteen valmistelija: Mikko Löfbacka
Aloitteen jättäjä:  Jere jantunen

Ehdotan, että kunnanhallitus ja valtuusto ottavat esityslistalle, että Siuntiossa tehtäisiin palveluverkkoselvitys ja sen perusteella karsitaan kuluja kaikissa hallinmtokunnissa. Lähikunnissa, esim. Lohjalla on selvitys meneillään ja perusteella mitä ilmeisemmin tullaan karsimaan kuluja. Tämä on selkeästi tuottavuushanke ja talousarvio vaikutteinen ja on kaikkien kuntalaisten etu, että toimintoja keskitetään ja kuluja karsitaan, tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet: Vastattu sähköpostitse 20.8.2015/Jätitte kuntalaisaloitteen koskien palveluverkkoselvityksen tekemistä. Iloksenne voi todeta, että Siuntion kunta on parhaillaan tekemässä
palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvityksessä kartoitetaankunnan nykyinen palveluverkko ja kuinka palveluverkkoa on tarkoituksenmukaista kehittää tulevaisuudessa. Tarkastelussa on kaikki ulkoiset ja sisäiset palvelut, niiden sijainti sekä kaikki kunnan käytössä olevat toimitilat. Selvityksen tekemiseen on hankittu ulkopuolista apua FCG:ltä. Palveluverkkoselvitystyötä koordinoi kunnan johtoryhmä. Palveluverkkoselvityksen on tarkoitus valmistua syyskuun aikana, jonka jälkeen sitä tullaan käsittelemään myös kunnan toimielimissä.


 Aikaisemmin tehdyt kuntalaisaloitteet