Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan perusopetuksen OPS2016

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessin lähtökohtana on ollut valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallisuus. Tavoitteena on, että sekä oppilaat, opetushenkilöstö, oppilaiden huoltajat ja luottamushenkilöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Sisällön laadinnassa tehdään yhteistyötä perusturvan lisäksi kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.  

Opetussuunnitelmaprosessi aloitettiin keväällä 2015 Kunnallisen kehittämissuunnitelman laatimisella. KuntaKesu, joka hyväksyttiin sivistyslautakunnassa joulukuussa 2015, on lautakunnan keskeinen varhaiskasvatusta ja perusopetusta ohjaava asiakirja. Sen kautta lautakunta ohjaa opetussuunnitelmien laadintaa ja toteutusta. Lisäksi selittää kunnan strategian ja arvot osaksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. 

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. Kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön.

Sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaisen opetussuunnitelman.

---

Tiedote Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille 15.9.2017

Siuntion esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuu osana valtakunnallista opetussuunnitelmauudistusta. Sivistyslautakunta hyväksynee opetussuunnitelman luvut 13 – 15, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä koulujen yhteiset järjestyssäännöt. Aiempaan sivistyslautakunnan hyväksymään lukua 4 on täydennetty kohdassa 4.4. osalla Siuntio-tunnit.  

Luku 13-15 vuosiluokat 1-9

Siuntion koulujen järjestyssäännöt

Siuntion kunnan perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Luku 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Huoltajilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ko. opetussuunnitelmien osista. Lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteella sivistystoimisto@siuntio.fi viimeistään torstaina 28.9.2017.

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. 

Sivistyslautakunta käsittelee laadittuja esityksiä kokouksissaan seuraavasti:

Suomenkielinen jaosto 26.9.2017

Ruotsinkielinen jaosto 27.9.2017 Jaostot antavat esityksistä omat lausuntonsa.

Sivistyslautakunta hyväksynee esitykset 11.10.2017.

Siuntion kunnan hyväksytyt OPS2016-tekstit

Esiopetuksen OPS2016

Esiopetuksen opetussuunnitelman löydät täältä.

Perusopetuksen OPS2016

 Johdanto  SIVLTK 14.9.2016 § 69

1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta  SIVLTK 14.9.2016 § 69

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana  SIVLTK 14.9.2016 § 69

3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet SIVLTK 14.9.2016 § 69

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri SIVLTK 14.9.2016 § 69

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen  SIVLTK 14.9.2016 § 69

6. Oppimisen arviointi  SIVLTK 15.2.2017 § 14

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  SIVLTK 15.2.2017 § 14, sisältää myös oppilaan ohjaussuunnitelman

8. Oppilashuolto  SIVLTK 14.9.2016 § 69

9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä  SIVLTK 14.9.2016 § 69

10. Kaksikielinen opetus  SIVLTK 14.9.2016 § 69

11. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaperusopetus  
SIVLTK 14.9.2016 § 69

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 
 SIVLTK 14.9.2016 § 69

---

Siuntion kunnan opetussuunnitelma 1.8.2014 alkaen

1 luokka lukuvuositodistus

2 luokka lukuvuositodistus

3 luokka lukuvuositodistus

Liite 2 itsearviointilomakkeet 1-2 lk

Liite 3 arviointikeskustelulomakkeet 1-2 lk

Liite 4 osallistumistodistus perusopetukseen valmistava opetus

Liite 5 suunnitelma koulukiusaamisen torjumiseksi

Liite 6 yhteistyö muiden tahojen kanssa

Liite 7 tietostrategia