Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan perusopetuksen OPS2016

Siuntion kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessin lähtökohtana on ollut valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osallisuus. Tavoitteena on, että sekä oppilaat, opetushenkilöstö, oppilaiden huoltajat ja luottamushenkilöt saavat mahdollisuuden vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Sisällön laadinnassa tehdään yhteistyötä perusturvan lisäksi kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.  

Opetussuunnitelmaprosessi aloitettiin keväällä 2015 Kunnallisen kehittämissuunnitelman laatimisella. KuntaKesu, joka hyväksyttiin sivistyslautakunnassa joulukuussa 2015, on lautakunnan keskeinen varhaiskasvatusta ja perusopetusta ohjaava asiakirja. Sen kautta lautakunta ohjaa opetussuunnitelmien laadintaa ja toteutusta. Lisäksi selittää kunnan strategian ja arvot osaksi kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. 

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. Kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön.

Sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaisen opetussuunnitelman.

---

Tiedote Siuntion kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille 23.1.2017

Siuntion esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat uusiutuvat. Seuraavien perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelman lukuihin on laadittu uudet Siuntion kunnan linjaukset:

Perusopetus:

6. Oppimisen arviointi 

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Lukuihin 13., 14. Ja 15 Oppilaanohjaukseen liittyvä Ohjaussuunnitelma

Esiopetus: 

5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Huoltajilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ko. opetussuunnitelmien osista. Lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteella sivistystoimisto@siuntio.fi viimeistään 3.2.2017.

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle. 

Sivistyslautakunta käsittelee laadittuja esityksiä kokouksissaan seuraavasti:

Ruotsinkielinen jaosto 7.2.2017

Suomenkielinen jaosto 8.2.2017

Jaostot antavat esityksistä omat lausuntonsa. Sivistyslautakunta hyväksynee esitykset 15.2.2017.

---

Siuntion kunnan hyväksytyt OPS2016-tekstit

Esiopetuksen OPS2016

Siuntion kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma luonnos kommentoitavana 24.10.2016 saakka 

Esiopetuksen opetussuunnitelman luku 5. "Lapsen kasvun ja oppimisen tuki" käsitellään keväällä 2017 samaan aikaan kun perusopetuksen opetussuunnitelman vastaavaa asiaa koskeva luku.

Esiopetuksen luku: 6. Oppilashuolto, Siuntion paikallinen painotus (siniset laatikot) katsottavissa perusopetuksen oppilashuollon opetussuunnitelmasta (Perusopetuksen OPS2016 luku 8. SIVLTK 14.9.2016 § 69)

Siuntion esiopetuksen opetussuunnitelmaluonnos 17.10.2016

Esiopetuksen opetussuunnitelman luonnosta koskevat kommentit osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi

Esiopetussuunnitelman aikataulu:
suomenkielinen jaosto antaa lausunnon 2.11.2016
ruotsinkielinen jaosto antaa lausunnon 3.11.2016
Sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen opetussuunnitelman 9.11.2016 kokouksessaan.

Perusopetuksen OPS2016

 Johdanto  SIVLTK 14.9.2016 § 69

1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta  SIVLTK 14.9.2016 § 69

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana  SIVLTK 14.9.2016 § 69

3. Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet SIVLTK 14.9.2016 § 69

4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri SIVLTK 14.9.2016 § 69

5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen  SIVLTK 14.9.2016 § 69

8. Oppilashuolto  SIVLTK 14.9.2016 § 69

9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä  SIVLTK 14.9.2016 § 69

10. Kaksikielinen opetus  SIVLTK 14.9.2016 § 69

11. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaperusopetus  
SIVLTK 14.9.2016 § 69

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 
 SIVLTK 14.9.2016 § 69

---

Siuntion kunnan opetussuunnitelma 1.8.2014 alkaen

1 luokka lukuvuositodistus

2 luokka lukuvuositodistus

3 luokka lukuvuositodistus

Liite 2 itsearviointilomakkeet 1-2 lk

Liite 3 arviointikeskustelulomakkeet 1-2 lk

Liite 4 osallistumistodistus perusopetukseen valmistava opetus

Liite 5 suunnitelma koulukiusaamisen torjumiseksi

Liite 6 yhteistyö muiden tahojen kanssa

Liite 7 tietostrategia