Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Maankäytön suunnittelun perusaineistoa

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittisessa asiakirjassa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset.

Ohjelman yhtenä keskeisenä päämääränä on sitouttaa virkamiehet ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin.

Ohjelma on myös julkinen asiakirja, josta jokainen kuntalainen tai muu asianosainen voi saada informaatiota kunnan maapoliittisista toimintalinjoista. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain.

Maapoliittinen ohjelma (Hyväksytty KV 8.12.2014 § 66)
Maapoliittinen ohjelma

Maankäytön kehityskuva 2025

Maankäytön kehityskuva on tiivistetty kartoitus siitä, mikä on maankäytön tilanne kunnassa ja miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaistaloutta tukevalla tavalla.

Kehityskuva palvelee lähivuosien strategisena suunnitelmana kaikessa maankäyttöön liittyvässä kuntasuunnittelussa ja on tarkoitettu niin kunnan päättäjien, yritysten, kuntalaisten kuin erilaisten sidosryhmienkin käyttöön. Kehityskuva tarkistetaan kerran valtuustokaudessa, ja se on konkreettinen työväline kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Maankäytön kehityskuva
Maankäytön kehityskuvan kuntataloudellisen selvityksen

Störsvikin miljöösuunnitelma

Miljöösuunnitelman tarkoitus on tuoda esille erilaisia rakennetun miljöön laatua ja tasoa koskevia tavoitteita alueen tulevia asemakaavoitushankkeita varten. Miljöösuunnitelmassa etsitään, mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon alueelle sijoittuvia asemakaavoja laadittaessa, jotta koko alue toteutuisi eheänä kokonaisuutena pitkästä aikaperspektiivistä huolimatta.

Miljöösuunnitelma ei ole virallinen kaava. Näin ollen se ei myöskään voi virallisesti sitoa tulevaa asemakaavoitusta.

Suunnittelualue sijaitsee Siuntiossa valtatie 51:n eteläpuolella ja rajautuu idässä Pikkalanjokeen, etelässä mereen ja lännessä Inkoon kunnan rajaan. Alue on laaja, joten rakentaminen tulee kestämään useita kymmeniä vuosia.

Störsvikin miljöösuunnitelma

Energiaohjelman loppuraportti

Energiaohjelman loppuraportti koskee kuntakeskuksen kaavoitushanketta. Loppuraportissa käsitellään laajalti energiatehokkuuteen, energiansäästöön, energiamuotoihin, rakennusmateriaaleihin ja rakennusten lämmitysmuotoihin liittyviä suunnitelmia. Energiaohjelman loppuraportissa on otettu huomioon koko prosessi: maankäytön suunnittelu, rakentaminen ja asuminen.

Energiaohjelman loppuraportti