Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kasvun ja oppimisen tuki

Erityisvarhaiskasvatuksen tehtävänä on lapsen erityisen tuen arviointi ja tarkoituksenmukainen tuen järjestäminen oikea-aikaisesti.

Tavoitteena on tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia oppimisvaikeuksia.

Siuntiossa noudatetaan inkluusioperiaatetta, jonka mukaan lapsi sijoittuu lähipäiväkotiin tai perhepäiväkotiin, jossa lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään tarvittaessa varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä erityisen tuen suunnitelma tai esiopetuksen tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatimista edeltää pedagoginen arvio ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa pedagoginen selvitys tai asiantuntijalausunto sekä erityisen tuen päätös. Suunnitelmat laaditaan yhdessä lasten huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Päivittäistä kasvatustoimintaa toteutetaan käyttämällä menetelmiä, jotka vahvistavat lapsen myönteistä kuvaa itsestään, harjaannuttamalla lapsen perustaitoja ja eriyttämällä arjen tekemisiä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii:
Anneli Hellgrén
puh. 050 386 0829
etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät:

Tekee yhteistyötä lasten huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa (psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, fysioterapeutit, erikoislääkärit, lastenneuvolan henkilökunta, sosiaalityöntekijät jne.).