Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta tai "ilttis" on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2.-luokkalaisille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen piirissä oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat osallistua eri toimintoihin, leikkiä, lukea, askarrella tai "vaan olla" turvallisten aikuisten seurassa.

Lukuvuosi 2017-2018

Lukuvuonna 2017–2018 Siuntion kunta järjestää suomen- ja ruotsinkielisen iltapäivätoiminnan keskitetysti kuntakeskuksessa. Toimintaa järjestetään päivittäin koulupäivän jälkeen klo 12.00-17.00.

Iltapäivätoiminnassa lapsille tarjotaan välipala. Jos lapsellasi on todettu ruoka-aineallergia, tulee sinun ilmoittaa siitä toiminnan ohjaajalle.

Maksut 1.8.2016 alkaen

osa-aikainen toiminta, klo 15 asti 120 € / kk
kokoaikainen toiminta, klo 17 asti 180 € / kk

Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on osallistunut toimintaan. Jos iltapäivätoimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua ip-toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet.

Toiminta-ajan muutos ja paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Lakisääteisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun huojennuksen yleiset periaatteet Siuntion kunnassa

Kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintaan haetaan hakuajan puitteissa Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Jos perhe muuttaa kuntaan tai iltapäivätoiminnan tarve ilmenee yllättäen voi ip-kerhoon hakea varsinaisen hakuajan ulkopuolella.

Yksityiseen iltapäivätoimintaan hakeminen

Edvardsbergin eftis on yksityinen ruotsinkielinen iltapäiväkerho. Kerholaiset, joilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, saavat koulukyydin koululta kerholle. Edvardsbergineftis toimii Edvardsbergin nuorisoseurantalolla Annilan kylässä. Edvardsbergin iltapäivätoimintaan haetaan palveluntuottajan omalla lomakkeella. Palveluntuottaja valitsee huoltajien hakemuksesta toimintaan otettavat oppilaat, määrittelee ja laskuttaa toimintamaksun. Kuljetustarpeesta tulee ilmoittaa sivistystoimistoon.

Koulukuljetus

Jokaisella koulukuljetusoikeuden piirissä olevalla oppilaalla on kaksi matkaa jokaiselle koulupäivälle. Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta huolehtia koulukuljetuksesta koulun kerhoon, kerhosta kotiin tai kerhosta päiväkotiin.
Sivistyslautakunta on päätöksellään 16.1.2015 muuttanut Siuntion kunnan esiopetus- ja koulukuljetusperiaatteita siten että koulukuljetukseen oikeutettu oppilas saa kuitenkin, mahdollisuuksien mukaan ja olemassa olevia joukkoliikennelinjoja hyödyntäen, käyttää päivittäiset matkansa siten että voi osallistua kunnan järjestämään kerhotoimintaan ennen koulupäivää tai koulupäivän jälkeen tai kyytiin iltapäivätoiminnasta kotiin.

Joukkoliikenteen vuorojen reittejä ja aikatauluja voit tiedustella sivistystoimistosta Cilla Ojalalta, etunimi.sukunimi@siuntio.fi tai (09) 2606 1242

Tiedottaminen

Lapsen valinnasta iltapäivätoimintaan tiedotetaan Wilman kautta. Tarkempaa tietoa saa tarvittaessa kunnan sivistystoimistosta.

Tietoa iltapäivätoiminnasta

 Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, SIVLTK 17.1.2018

 Iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma 2017-2018

 Iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet , 1.8.2017 alkaen

Iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet, 1.8.2018 alkaen

 Tervetuloa ilttikseen 2017-2018

 Lomakkeet

Lisätietoja

Kunnan iltapäivätoiminta

Numero toiminnan ohjaajalle
Puh. 044 386 1280

Yksityinen iltapäivätoiminta (15 paikkaa)

Edvardsbergin iltapäiväkerho / Friska Viljor r.f. Annilantie 26, 02570 Siuntio
Yhteyshenkilö: Susanne Ekström
Puh. 050 5298525
susanne.ekstrom@seaction.com

Yksityinen iltapäiväkerho. Kerholaiset saavat koulukyydin koululta kerholle. Kerho on ruotsinkielinen.

Hallinnolliset asiat

Sivistystoimisto, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
sivistystoimisto@siuntio.fi