Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Päivähoidon ABC

Mitä päivähoito on?

Päivähoito on hoitoa, kasvatusta ja opetusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, tai yksityisessä päivähoidossa. 

Vanhemmat voivat joko valita lapselleen kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Lapsen hoitaminen kotona kotihoidontuen avulla on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Päivähoitoon sijoittuminen aiheuttaa kotihoidontuen maksun katkeamisen.

Päivähoito voi olla osa- tai kokopäiväistä. 6-vuotiaiden esiopetusta järjestetään päiväkodeissa tai koulun yhteydessä.

Kuinka haet päivähoitopaikkaa?

Päivähoitopaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita on saatavissa kaikista päiväkodeista sekä sivistystoimistosta niiden aukioloaikoina.

lomakkeet

Kirjallinen päivähoitohakemus palautetaan osoitteella Siuntion kunta, Sivistystoimisto/Varhaiskasvatus, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sähköpostin kautta sivistystoimisto@siuntio.fi. Hakemuksen voi jättää myös päiväkotiin, josta päivähoitopaikkaa ensisijaisesti haetaan.

Entä jos et otakaan hoitopaikkaa vastaan?

Päivähoidon aloitusta voidaan siirtää enintään kuukaudella. Päivähoitopaikan peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sivistystoimistoon. Jos päivähoitopaikkaa ei ole peruutettu ennen vastaanottamisilmoituksessa mainittua hoidon aloitusta, peritään puolen kuukauden hoitomaksu.

Mitä päivähoito maksaa?

Lasten päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen maksukyvyn olennaisesti muuttuessa. Maksun viivästyskorko on korkolain (340/2002) ja maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Lisätietoja päivähoidon maksuista löydät täältä.

Kävisitkö tutustumassa päivähoitopaikkaan etukäteen?

Päivähoitopaikkaan on hyvä tutustua lapsen kanssa ennen päivähoidon alkamista. Sovi tutustumiskäynneistä suoraan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa, kun olet saanut päivähoitopaikasta päätöksen.

Mitä lapsesi tarvitsee päivähoitoon tullessaan?

Lapsi tarvitsee päivähoidossa sisäjalkineet ja asianmukaisen vaatetuksen sisä- ja ulkoleikkeihin. 

Vaippaikäisen lapsen vanhemmat tuovat vaipat hoitopaikkaan.

Päivähoidossa tarjotaan lapsellesi päivän aikana hoitoajoista riippuen aamupala, lounas ja välipala. Lapsen erikoisruokavaliosta tulee ilmoittaa päivähoitopaikan henkilöstölle etukäteen. Päiväkodeissä noudatetaan koulun ruokalistaa.

Yhden sairaus voi olla monen murhe. Lapsen tulee olla päivähoitoon tullessaan terve.

Kuka lapsen vie ja hakee päivähoidosta?

Lapsen vanhemmat vievät ja hakevat lapsen päivähoidosta. Päivähoidon henkilöstön tulee tietää, jos joku muu täysi-ikäinen tuo lapsen hoitoon tai hakee hoidosta.  Sisarukset voivat tuoda tai hakea lapsen vain jos asiasta on sovittu erikseen päivähoidon henkilöstön kanssa.  

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka sanotaan irti aina kirjallisesti. Irtisanomislomakkeen saat päiväkodista, sivistystoimistosta tai voit tulostaa täältä. Lomake palautetaan sivistystoimistoon.

Irtisanomispäiväksi merkitään se päivä, josta lähtien ilmoitat hoitopaikan vapautuvan lapsen käytöstä. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Varhaiskasvatuksen toimistohenkilöstö toimii osoitteessa Puistopolku 1, Siuntio. Toimistossa työskentelevät seuraavat henkilöt: