Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Siuntion kunnan strategian mukaan kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat kunnalle tärkeitä arvoja.

Siuntion kunnan sivistysosasto on laatinut kestävän kehityksen suunnitelman, joka ohjaa muun muassa koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen toimintaa. Tavoitteena on perustaa jokaiseen yksikköön oma kestävän kehityksen ryhmä, jossa ovat edustettuna niin lapset, nuoret kuin aikuiset. Ryhmien tehtävänä on valita kartoitusten perusteella kehityskohteet ja laatia toimintasuunnitelma koko yksikölle.

Sivistysosaston kestävän kehityksen suunnitelma löytyy täältä.

Vihreä lippu -kestävän kehityksen ohjelma

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa. Sjundeå svenska skola on osallistunut ohjelmaan vuodesta 2002 lähtien.

Vihreä lippu -ohjelmassa kouluun perustettu ympäristöraati valitsee lukukauden ajaksi teeman, asettaa tavoitteet toiminnalle ja laatii toimintasuunnitelman siitä, kuinka tavoitteet saavutetaan. Lukukauden aikana koulussa opetellaan uusia arjen käytäntöjä, tutkitaan ja opiskellaan teemaa sekä tehdään yhteistyötä myös oman koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Lukukauden lopuksi koulun ympäristöraati raportoi toiminnasta Vihreä lippu -toimikunnalle. Jos toimikunta hyväksyy raportin, saa koulu käyttöoikeuden Vihreään lippuun kahdeksi vuodeksi.

Sjundeå svenska skolan valitsemia ympäristöteemoja ovat vuosien mittaan olleet vesi, energia, lähiympäristö, jätteiden vähentäminen ja terve elämä. Vihreän lipun myötä koulussa on tutustuttu niin paikallisiin ympäristöasioihin kuin myös globaaleihin kysymyksiin. Ympäristötoiminnan avulla on saatu aikaan paljon konkreettisia muutoksia koulussa ja koulun ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 2007 koulun ympäristöraadin aloitteesta Siuntioon saatiin keräyskartongin kierrätyspisteet.

Lisätietoa Vihreä lippu -ympäristöohjelmasta löytyy Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran internetsivuilta.