Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Ajankohtaista

Siuntion varhaiskasvatuspalvelut tiedottaa 20.4.2017:
Loma-ajalle (26.6. -28.7.2017) peruuttamatta jätetyn varhaiskasvatuksen lisämaksu.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen 5.6.2017 mennessä kirjallisesti, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään lisämaksuna puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista astui voimaan 1.3.2017)

Lue asiakastiedote tästä

___________________________________________________________________________________________________

Osallistu Siuntion uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan

Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen iloinen asia.  Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.  Kutsumme teidät huoltajat mukaan yhteiseen Siuntion varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja näemme tärkeänä, kuulla näkemyksiänne tulevaisuuden varhaiskasvatustarpeista.

Kysely koskee elokuussa 2017 voimaan astuvaa Siuntion uutta 0 – 6 –vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa.  Kysely on avoin kaikille lapsiperheille huolimatta siitä, onko lapsi varhaiskasvatuksessa vai ei. Kyselyssä on mukana lapsesi pieni hauska haastattelutehtävä.

Kysely on avoinna 27.3-9.4.2017. Tule rohkeasti mukaan! Osallistu ja vaikuta!

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Yhteistyöterveisin, Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

______________________________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja maksuperusteet muuttuvat 1.3.2017 alkaen.
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (astuu voimaan 1.3.2017) sekä Siuntion kunnan sivistyslautakunnan 15.2.2017 § 11 päätökseen.  
 
 Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille lue tästä
 
Mikäli 1.3.2017 voimaan astuvat muutokset kohdistuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihinne, toimittakaa uusi tuloselvityslomake ja tuloja koskevat tositteet viimeistään pe 10.3.2017 mennessä
Siuntion kunta/ sivistystoimisto/varhaiskasvatuspalvelut, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sivistystoimisto@siuntio.fi.

___________________________________________________________________________________________________

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 14.12.2016 kokouksessaan 100 § varhaiskasvatuksen sijoittamisen periaatteet, jotka astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Sijoittamisen periaatteet koskevat kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haettavia hoitopaikkoja,
0-5 -vuotiaita lapsia sekä 6-vuotiaiden esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sijoittamisen prosessi ja periaatteet löytyvät tästä.

____________________________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatusoikeus Siuntiossa 1.8.2016 alkaen

Tämän linkin takaa voit lukea lisätietoja laajasta, suppeasta tai harkinnanvaraisesta varhaiskasvatusoikeudesta Siuntion kunnassa.

Sivistyslautakunnan päätös asiasta, 16.3.2016.

_____________________________________________________________________________________________

Muutoksia varhaiskasvatuksen maksuperusteissa ja maksuissa 1.8.2016 alkaen

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.4.2016 hyväksynyt Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteet Siuntion kunnassa 1.8.2016 alkaen. Päivitettyjen asiakasmaksuperusteiden pohjalta on laadittu oheinen tiedote , jossa on tiivistetty asiakkaan kannalta olennaiset asiat muuttuvista päivähoitomaksuista elokuusta 2016 alkaen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkastuksista. Joka toinen vuosi indeksitarkastusten mukaiset uudet varhaiskasvatuksen päivähoidon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2016 sivistyslautakunnan vahvistamana myös Siuntiossa.

Siuntion varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa ja maksuperusteissa tulee muutos 1.8.2016 alkaen seuraavissa:

·       hinnat muuttuvat

·       tulorajat muuttuvat

·       muutoksia maksun perusteena olevaan hoitoaikaan

·       muutoksia asiakasmaksujen hyvityksissä huomioiden entistä joustavammin asiakastarpeet ja-tilanteet

Yllämainittujen lisäksi Siuntion kunnassa tarjotaan 1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslain mukaisia palveluita vähintään 20 tuntia viikossa/lapsi huomioiden laissa määritellyt lapsen ja hänen huoltajiensa yksilölliset oikeudet ja tarpeet (sivistyslautakunnan päätös 16.3.2016, § 26). Lisätietoja tästä löydätte Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluiden internet-sivuilta.

Elokuun alusta maksun perusteena oleva hoitoaika ilmaistaan tunteina/viikko. Asiakasperhe valitsee lapselleen subjektiivisen oikeuden mukaisesti tarvitsemansa määrän päivähoitoa viikossa (eri vaihtoehtoja tuntia/viikossa). Valittu tuntimäärä voidaan jakaa useammalle päivälle. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa sovitaan asiakasperheen kanssa heidän tarpeitaan vastaava päivähoito. Sopimus hoitoajasta tehdään kolmen kuukauden ajaksi, mikäli sovittu hoitoaika ylittyy, laskutetaan poikkeuksellisesti käytettyjen tuntien mukaan seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2016 alkaen hyvitetään kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) ja koulujen loma-aikoina tapahtuva poissaolo, mikäli siitä on kirjallisesti ilmoitettu etukäteen 3 viikkoa aikaisemmin. Lisätietoja oheisessa tiedotteessa, kohdassa Hyvitettävät poissaolot. Sairaspoissaolot ja muiden kuin yllä mainittuina aikoina tapahtuvan poissaolon hyvittämisen periaatteet eivät muutu.

_____________________________________________________________________________________________