Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Ajankohtaista

Päiväkotien puhelinnumerot kesän aikana:
Jukola (suomenkieliset) 044 386 1183
Lilla-Alexis (ruotsinkieliset) 044 386 1181
Toimisto 044 386 1097

______________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatusyksikköiden aukiolot kesällä

Jukolan päiväkoti avoinna koko kesän / päivystää
Daghemmet Lilla-Alexis avoinna koko kesän
Störsvikin päiväkoti suljettu 22.6 - 6.8 (aukeaa ti 7.8)
Tyyskylän päiväkoti suljettu 22.6 – 29.7 (aukeaa ma 30.7)
Suomenkielinen esiopetus suljettu 22.6 – 29.7 (aukeaa ma 30.7)
Svenska Förskolan suljettu 4.6 – 7.8. (aukeaa ke 8.8) / täydentävä varhaiskasvatus toimii Lilla-Alexissa

______________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatuksessa palveluseteli tulee käyttöön 1.1.2019, lue koko tiedote. Sääntökirja löytyy täältä

______________________________________________________________________________________

Asiakasmaksutiedote muutoksista, jotka astuvat voimaan 1.8.2018 

______________________________________________________________________________________

Siuntion varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan henkilöstön poliittiseen
mielenilmaukseen ke 25.4.2018 klo 12 -18
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tehy sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestävät poliittisen mielenilmauksen keskiviikkona 25.4.2018 klo 12-18.
Alkuperäisten ilmoitusten mukaan työtaistelutoimenpiteet painottuvat pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) varhaiskasvatuksen tehtäviin. Tehy, Super ja JHL ovat kuitenkin ilmoittaneet, että mielenilmauksen piiriin kuuluvat kaikki kyseessä olevien järjestöjen jäsenet, jotka työskentelevät Uudellamaalla julkisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.
Keskiviikoksi 25.4. suunnitellun työtaistelun laajuutta ja vaikutuksia on ennakkotietojen perusteella vaikea arvioida. Mielenilmaukseen saattaa osallistua myös Siuntion varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilökuntaa.
Mikäli työtaisteluun osallistuminen on laajaa, varhaiskasvatuksen henkilökunta ei riitä ja yksiköiden toimintaa ei keskiviikkona voida turvata normaalilla tavalla.
Mielenilmauksen johdosta kyseisiin liittoihin kuuluvat varhaiskasvattajat julkisella ja yksityisellä sektorilla marssivat ulos työpaikoiltaan klo 12-18. Mielenilmaus liittyy arhaiskasvatuslakiesityksen käsittelyyn eduskunnassa. OAJ:n jäsenet/ Lastentarhanopettajaliittoon kuuluvat eivät osallistu mielenilmaukseen.
Mielenilmaukseen liittyviä vaikutuksia selvitetään tiistaina.
Varhaiskasvatusyksiköiden palvelualuevastaavat/esimiehet informoivat asiakasperheitä heti, kun on tiedossa mielenilmauksen vaikutus ja henkilöstötilanne Siuntion varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen.

Asiakkaiden kannattaa seurata päiväkodin tiedotusta asiasta.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen palvelualuevastaava.

______________________________________________________________________________________

Kysely hoidon tarpeesta ma 30.4, pe 11.5 ja kesällä 4.6.2018 – 6.8.2018
Tänä vuonna kysely hoidontarpeesta 30.4., 11.5. ja kesälle täytetään sähköisesti osoitteessa: bit.ly/kesakysely
Pyydämme että täytätte ja lähetätte kyselyn viimeistään 16.4. Sen jälkeen tulleita maksuhyvityspyyntöjä 30.4., 11.5. ja kesä-ajalle ei voida toteuttaa.
Jokaisesta perheen lapsesta täytetään erillinen kysely.

Kiitos yhteistyöstä!

______________________________________________________________________________________

Hakeminen esikouluun 5-18.2. ja varhaiskasvatukseen 5.2. alkaen. Kuulutus löytyy täältä

______________________________________________________________________________________

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen 1.3.2017 voimaan tullut asiakasmaksulaki muuttuu 1.1.2018 alkaen. Maksumuutokset perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain pykälien 5 ja 8 §:n muuttumiseen sekä Siuntion kunnan sivistyslautakunnan 13.12.2017 § 95 päätökseen. Tiedote

 Muutoksen jälkeen perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on nykyisen 90 % sijaista 50 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Lisäksi varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat:

Perhekoko

henkilöä *)

Vähimmäisbruttotulo €/kk

Maksuprosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk


1.3.2017

1.1.2018-

1.3.2017

1.1.2018-

1.3.2017

1.1.2018-

2

1 915 €

2 050 €

11,5

10,70

4 437 €

4 760 €

3

1 915 €

2 646 €

9,4

10,70

5 000 €

5 356 €

4

2 053 €

3 003 €

7,9

10,70

5 724 €

5 713 €

5

2 191 €

3 361 €

7,9

10,70

5 862 €

6 071 €

6

2 328 €

3 718 €

7,9

10,70

5 999 €

6 428 €

*) Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

HUOM. Varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uusi maksupäätös perheiden aikaisemmin toimittamien tuloselvitysten pohjalta tammikuun aikana. Muutokset eivät siten pääsääntöisesti edellytä perheiltä mitään toimenpiteitä.

Tulorajojen muutos voi edellyttää toimenpiteitä osalla niistä perheistä, jotka eivät ole toimittaneet tulotietojaan varhaiskasvatuksen laskutukseen sen vuoksi, että perheen bruttotulot ovat ylittäneet nykyisen korkeimman maksun tulorajan, tai että he ovat antaneet suostumuksensa korkeimman maksuluokan mukaiseen maksuun. Mikäli näiden perheiden bruttotulot ovat korkeimman maksun uusia bruttotulorajoja pienemmät, lapsen huoltajat voivat halutessaan toimittaa perheen tulotiedot kunnan sivistystoimistoon, kuitenkin viimeistään 19.1.2018.

Tuloselvityslomake ja sitä koskevat tositteet lähetetään osoitteeseen:

Siuntion kunta/ sivistystoimisto/varhaiskasvatuspalvelut, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sivistystoimisto@siuntio.fi.

Lomake: TULOSELVITYS PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN

Lomakkeita on saatavilla myös kunnantalolta, osoitteesta Puistopolku 1. /21.12.2017
______________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatusryhmän sijoittaminen väliaikaisesti osoitteeseen Ratapihantie 3, ajalle 8.1.2018 – 30.6.2018

Varhaiskasvatuksessa on tarve lisätä hoitopaikkoja Siuntion kuntakeskuksen alueella tammikuusta 2018 alkaen. Kuntakeskuksessa sijaitsevan Jukolan päiväkodin lapsimäärä on täyttymässä. Jukolan päiväkodin kiinteistöön on sijoitettu 9.10.2017 alkaen väliaikaisesti myös ruotsinkielinen varhaiskasvatusyksikkö Daghemmet Lilla-Alexis. Jotta kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille voidaan osoittaa lakisääteinen hoitopaikka, perustetaan kunnan omistamaan kiinteistöön Veturi-tilaan, Ratapihantie 3, suomenkielinen 5-vuotiaiden lapsiryhmä väliaikaisesti. Toiminta alkaa 8.1.2018. Ryhmä siirtyy elokuussa 2018 esiopetukseen. Veturi-yksikkö toimii Jukolan päiväkodin alaisuudessa. /14.12.2017

_______________________________________________________________________________________________

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat varhaiskasvatuspalveluissa 22.12.2017 - 5.1.2018

Jukolan päiväkoti: Avoinna ke 27.12. - pe 29.12. ja ti 2.1. - pe 5.1.
Störsvikin päiväkoti: Suljettu ke 27.12. - pe 29.12. Avoinna ti 2.1. - pe 5.1.
Tyyskylän päiväkoti: Suljettu ke 27.12. - pe 29.12. Avoinna ti 2.1. - pe 5.1.
Svenska Förskolan: Suljettu pe 22.12. - pe 5.1.
Suomenkielinen esiopetus: Suljettu pe 22.12. - pe 5.1.
Daghemmet Lilla-Alexis: Avoinna ke 27.12. - pe 29.12. ja ti 2.1. - pe 5.1.‎14‎.‎12‎.‎2017

Esiopetusta ei järjestetä 22.12.2017 - 5.1.2018 välisenä aikana.

Joulun ja uuden vuoden välisellä viikolla ke 27.12. - pe 29.12.2017 varhaiskasvatuksen toiminta keskitetään yhteen suomenkieliseen (Jukolan päiväkoti) ja yhteen ruotsinkieliseen yksikköön (Daghemmet Lilla-Alexis).

Ma 8.1.2018 alkaen kaikki yksiköt ovat jälleen avoinna normaalisti. 

_____________________________________________________________________________________

Kysely varhaiskasvatuksen asiakkaille lasten hoidon tarpeesta joulun-/vuodenvaihteen aika pe 22.12.2017 - pe 5.1.2018. Kyselyyn pääset tästä

 _______________________________________________________________________________________

Lilla-Alexis jatkaa toimintaa 9.10.2017 alkaen Jukolan päiväkodin kiinteistössä

 

Daghemmet Lilla-Alexis siirtyy nykyisistä tiloistaan Flemingintieltä Jukolan päiväkodin kiinteistöön, osoitteeseen Aleksis Kiven tie 1.
Toiminta jatkuu omana ruotsinkielisenä päiväkotina uudessa osoitteessa ma 9.10.2017 alkaen. Lilla-Alexiksen viimeinen toimintapäivä nykyisissä Flemingintie 2 tiloissa on perjantai 6.10.2017. Lilla-Alexis toimii Jukolan päiväkodin kiinteistössä toistaiseksi siihen saakka, kunnes ruotsinkieliselle 0-5 vuotiaiden lasten varhaiskasvatustoiminnalle osoitetaan kunnassa pysyvät tilat. 
Jukolan päiväkodin kiinteistössä jatkuu myös 9.10.2017 alkaen suomenkielinen varhaiskasvatus. 

_______________________________________________________________________________________

Tiedote huoltajille koskien lapsen varhaiskasvatus – ja esiopetussuunnitelmaa

Koko tiedote löytyy tästä

_____________________________________________________________________________________

Lasten kuljetusoikeudet ja käytännöt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa 14.8.2017 alkaen

Koko tiedote löytyy tästä

_____________________________________________________________________________________

Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille 14.8.2017:

Lapsen tuominen ja hakeminen varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksen täydentävästä varhaiskasvatuksesta.

Koko tiedote löytyy tästä

_____________________________________________________________________________________

Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille 4.8.2017:

Varhaiskasvatusten/esiopetuksen ja kodin yhteistyö lasten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Koko tiedote löytyy tästä

_____________________________________________________________________________________

Tiedote varhaiskasvatuksen  ja esiopetuksen huoltajille 1.8.2017:

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vakuutus ja korvauskäytäntö
Siuntion kunta on vakuuttanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset vapaaehtoisella vakuutuksella.
Ajankohtainen tiedote löytyy tästä

______________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 tässä

_______________________________________________________________________________________

 
Osallistu Siuntion uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan

Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen iloinen asia.  Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.  Kutsumme teidät huoltajat mukaan yhteiseen Siuntion varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen ja näemme tärkeänä, kuulla näkemyksiänne tulevaisuuden varhaiskasvatustarpeista.

Kysely koskee elokuussa 2017 voimaan astuvaa Siuntion uutta 0 – 6 –vuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmaa.  Kysely on avoin kaikille lapsiperheille huolimatta siitä, onko lapsi varhaiskasvatuksessa vai ei. Kyselyssä on mukana lapsesi pieni hauska haastattelutehtävä.

Kysely on avoinna 27.3-9.4.2017. Tule rohkeasti mukaan! Osallistu ja vaikuta!

Tästä pääset vastaamaan kyselyyn

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Yhteistyöterveisin, Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

________________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja maksuperusteet muuttuvat 1.3.2017 alkaen.
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (astuu voimaan 1.3.2017) sekä Siuntion kunnan sivistyslautakunnan 15.2.2017 § 11 päätökseen.  
 
 Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille lue tästä
 
Mikäli 1.3.2017 voimaan astuvat muutokset kohdistuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihinne, toimittakaa uusi tuloselvityslomake ja tuloja koskevat tositteet viimeistään pe 10.3.2017 mennessä
Siuntion kunta/ sivistystoimisto/varhaiskasvatuspalvelut, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sivistystoimisto@siuntio.fi.

_________________________________________________________________________________

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 14.12.2016 kokouksessaan 100 § varhaiskasvatuksen sijoittamisen periaatteet, jotka astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen.

Sijoittamisen periaatteet koskevat kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haettavia hoitopaikkoja,
0-5 -vuotiaita lapsia sekä 6-vuotiaiden esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sijoittamisen prosessi ja periaatteet löytyvät tästä.

__________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatusoikeus Siuntiossa 1.8.2016 alkaen

Tämän linkin takaa voit lukea lisätietoja laajasta, suppeasta tai harkinnanvaraisesta varhaiskasvatusoikeudesta Siuntion kunnassa.

Sivistyslautakunnan päätös asiasta, 16.3.2016.

_________________________________________________________________________________

Muutoksia varhaiskasvatuksen maksuperusteissa ja maksuissa 1.8.2016 alkaen

Siuntion kunnan sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.4.2016 hyväksynyt Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteet Siuntion kunnassa 1.8.2016 alkaen. Päivitettyjen asiakasmaksuperusteiden pohjalta on laadittu oheinen tiedote , jossa on tiivistetty asiakkaan kannalta olennaiset asiat muuttuvista päivähoitomaksuista elokuusta 2016 alkaen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkastuksista. Joka toinen vuosi indeksitarkastusten mukaiset uudet varhaiskasvatuksen päivähoidon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2016 sivistyslautakunnan vahvistamana myös Siuntiossa.

Siuntion varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa ja maksuperusteissa tulee muutos 1.8.2016 alkaen seuraavissa:

·       hinnat muuttuvat

·       tulorajat muuttuvat

·       muutoksia maksun perusteena olevaan hoitoaikaan

·       muutoksia asiakasmaksujen hyvityksissä huomioiden entistä joustavammin asiakastarpeet ja-tilanteet

Yllämainittujen lisäksi Siuntion kunnassa tarjotaan 1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslain mukaisia palveluita vähintään 20 tuntia viikossa/lapsi huomioiden laissa määritellyt lapsen ja hänen huoltajiensa yksilölliset oikeudet ja tarpeet (sivistyslautakunnan päätös 16.3.2016, § 26). Lisätietoja tästä löydätte Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluiden internet-sivuilta.

Elokuun alusta maksun perusteena oleva hoitoaika ilmaistaan tunteina/viikko. Asiakasperhe valitsee lapselleen subjektiivisen oikeuden mukaisesti tarvitsemansa määrän päivähoitoa viikossa (eri vaihtoehtoja tuntia/viikossa). Valittu tuntimäärä voidaan jakaa useammalle päivälle. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa sovitaan asiakasperheen kanssa heidän tarpeitaan vastaava päivähoito. Sopimus hoitoajasta tehdään kolmen kuukauden ajaksi, mikäli sovittu hoitoaika ylittyy, laskutetaan poikkeuksellisesti käytettyjen tuntien mukaan seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2016 alkaen hyvitetään kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) ja koulujen loma-aikoina tapahtuva poissaolo, mikäli siitä on kirjallisesti ilmoitettu etukäteen 3 viikkoa aikaisemmin. Lisätietoja oheisessa tiedotteessa, kohdassa Hyvitettävät poissaolot. Sairaspoissaolot ja muiden kuin yllä mainittuina aikoina tapahtuvan poissaolon hyvittämisen periaatteet eivät muutu.

_____________________________________________________________________________________________