Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntiossa toimivia yhdistyksiä

Kunnassa toimivien yhdistysten listauksessa ovat mukana tietonsa kuntaan ilmoittaneet yhdistykset.

Facebookryhmästä Yhdistystoimintaa Siuntiosta löytyy hyvin tietoa Siuntiolaisista yhdistyksistä.

Aleksis Kiven koulun vanhempainyhdistys ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa; tukea koteja ja kou-lua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, sekä edistää lasten ja nuorten tasapainoista ja monipuolista kehitystä; tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta kos-kevissa kysymyksissä; toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.
Yhdistyksen yhteystiedot:
akknvanhemmat(a)gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/AkknVanhempainyhdistysSiuntio?ref_type=bookmark
Blogspot: http://akknvanhemmat.blogspot.fi/

Björnträsk Allmogeföreningin
Björnträsk Allmogeförening ylläpitää Björknäsin seurojentaloa./ Björnträsk Allmogeförening upprätthåller föreninghuset Björknäs. Niemenkyläntie 922. Varaukset, Åke Hirn, 050 081 2711/ Näsbyvägen 922. Bok-ningar Åke Hirn, 050 081 2711

Hembygdens Vänner i Sjundeå rf
Yhdistys ylläpitää kotiseutumuseota. Yhdistyksen yhteystiedot: 09 256 1113, 040 740 6538

Hem och Skola i Sjundeå rf
Föreningen främjar samarbete mellan Sjundeå svenska skola och elevernas hem. Kontaktuppgifer: http://sjundea.hemochskola.fi

Inkoon - Siuntion Ympäristöyhdistys ry/Ingå - Sjundeå Miljöförening rf
Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys.
Yhdistyksemme tarkoituksena on lisätä luonnontuntemusta ja edistää luonnon ja ympäristön suojelua. Järjestämme kaikille avoimia luontoretkiä, luentoja ajankohtaisista aiheista ja tuemme lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatusta. Jäseneksi voi liittyä www.sll.fi/liity. Yhdistyksen yhteystiedot: Puheenjohtaja Pia Virta, pia.virta(a)iki.fi.
Suomen luonnonsuojeluliitto och Natur och Miljö. Föreningens målsättning är att skydda natur och miljö. Vi arrangerar utflykt till naturen, föreläsningar i aktuella fenomen och stöder ungdomarnas natur- och miljöuppfostra. Du kan bli medlem på www.naturochmiljo.fi. Föreningens kontaktuppgifter: Ordförande Pia Virta, pia.virta(a)iki.fi.

Kirkkonummen tanssiyhdistys ry/Kyrkslätts dansförening rf
Tanssiopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Siuntiossa showtanssi ja FolkJam opetusta kunnan monitoimitilassa. Tanssiopetusta kouluissa pyydettäessä. Marraskuussa avoimet ovet kaikilla tanssitunneilla./ Dansunder-visning för barn, unga och vuxna. I Sjundeå showdans och FolkJam i Walkers utrymmet. Dansundervisning i skolor t.ex. på temadagar. I november öppna dörrar på alla danslektioner. Yhdistyksen yhteystiedot: www.dancemoves.fi , kirkkonummen.tanssiyhdistys(a)gmail.com

Pikkalan kyläyhdistys ry - Pickala byföreningen rf
Yhdistys järjestää kesäkaudella tiistaisin lapsille jalkapalloa, pesäpalloam tennistä ja muita pallopelejä Pik-kalan urheilukentällä. Pikkalan massapintainen tenniskenttä on yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Yhdis-tyksen yhteystiedot: Mika Laru, Kareninkuja 9 02490 Pikkala, +358 50 368 1765

Pohjois-Siuntion Martat ry
Pohjois-Siuntion Martat on 1959 perustettu aktiivinen marttayhdistys, jolla on toimintaa vähintään kerran kuussa. Jäsenten lisäksi erilaisiin koulutustilaisuuksiin, tempauksiin, retkiin ja vuosittaisiin kesäiltamiin osallistuu lukuisa joukko muitakin kuin jäseniä. Yhdistyksen yhteystiedot: Puheenjohtaja Ritva Laaksonen, 050306083; Rahastonhoitaja Liisa Varpio, liisa.varpio(a)luukku.com, 040 750 1194

Pro Fanjunkars –säätiö
Säätiö ylläpitää Aleksis Kiven kirjailijakotia ja museota. Yhdistyksen yhteystiedot: www.fanjunkars.fi, 044 022 2646.
Päivärinteen koulun vanhempainyhdistys ry
Yhdistys järjestää Päivärinteen koululla kerhotoimintaa ja varainkeruuta oppilaiden hyväksi ja virkis-tykseksi. Tiedot kerhoista löytyy Siuntion kunnan yhteisestä kerhokalenterissa. Yhdistyksen yhteystiedot: Sihteeri Päivi Mäkinen paivi.vuorilaakso(a)gmail.com

Siuntion keido-kan ry
Siuntion Keido-Kan on Suomen Judoliiton jäsenseura, joka on toiminut Siuntiossa vuodesta 1980. Dojo eli harjoitussali sijaitsee asemalla urheiluhallin eteläpäädyssä. Keido-Kanin toiminta on junioripainotteista (7-13 v), mutta myös aikuisia, sekä miehiä että naisia, on mukana. Yhdistyksen yhteystiedot: www.keidokan.fi, Pekka Keränen, 050 5666 268, pekka.keranen(a)kolumbus.fi.

Siuntion kulttuuriympäristö ry - Sjundeå kulturomgivning rf
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperin-töä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Pyrimme vahvistamaan paikallisiden-titeettiä ja kehittämään Siuntion asuin-, liiketoiminta- ja liikenneympäristöä mahdollisimman viihtyisäksi ja turvalliseksi. Yhdistyksen yhteystiedot: www.siuntionkulttuuri.fi, siuntion.kulttuuri(a)gmail.com, Puh.: puheenjohtaja 040 952 3976.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siuntion yhdistys ry
Olemme Siuntion alueella toimiva Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys. Toimintaamme kuu-luu perhekahvilatoimintaa, lasten liikuntaleikkikoulua, tenavajumppaa, naisteniltoja sekä kirpputoreja ja lastentapahtumia. Yhdistyksen yhteystiedot: www.facebook.com/MllSiuntionPaikallisyhdistys, mllsiunti-onpaikallisyhdistys(a)gmail.com.

Siuntion musiikkiyhdistys ry
Yhdistys antaa musiikin opetusta kaikenikäisille siuntiolaisille ja Järjestää oppilaskonsertteja syksyisin ja keväisin. Yhdistyksen yhteystiedot: Rehtori Tarja Ryynänen,tarjary@gmail.com, 040 745 5755

Ponikoulun Ratsastajat ry
Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka perustettiin vastaamaan SRL:n hyväksy-män ratsastuskoulun yhteydessä ratsastusta ja hevosia harrastavien hevosihmisten tarpeita. Seuran tar-koituksena on edistää jäsenten hevosmiestaitoja ja liikuntaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Yhdistyksen yhteystiedot: www.ponikoulu.fi, seuran puheenjohtaja Sonja Skriko: sonja.skriko(a)ponikoulu.fi, ratsastuskoulun ohjaa-ja Terhi Skriko: terhi.skriko(a)ponikoulu.fi, 040 747 3652

Siuntion Porkkala Kokoomus ry
Poliittinen yhdistystoiminta. Yhdistyksen yhteystiedot: Puheenjoht. Tom Paasikivi puh.0400-513452, sih-teeri Jarkko Källbacka puh. 045-8722020, http://siuntionporkkalakokoomus.fi/

Siuntion seniorit
Yhdistys järjestää kerhotoimintaa eläkeläisille. Kunnan monitoimitilassa on joka toinen keskiviikko kokoontuminen. Yhdis-tys on kesäisin tauolla. Yhdistyksen yhteystiedot: Sulo Tikka 040 519 8897

Siuntion Sisu ry
Urheiluseura Siuntion Sisu haluaa edistää siuntiolaisten hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen omassa kotikunnassa. Seuran monipuolisesta lajivalikoimasta löytyy sopivia liikuntaharras-tuksia eri-ikäisille kuntalaisille. Yhteystiedot: www.siuntionsisu.fi, siuntionsisu(a)siuntionsisu.fi

Siuntion sitoutumattomat ry
Yhdistyksemme tavoite on keskittyä työskentelemään Siuntion kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta, sekä parantaa kuntarakenteen kehittymistä meidän kaikkien elämänlaatua kohottaen. Yhdistyksen yhteystie-dot:
http://www.karivierinen.fi/Siuntionsitoutumattomat/Siuntiolaisten_asialla.html
Puheenjohtaja: Esko Jääskelä; puh. 041 506 9626, varapuheenjohtaja: Rainer Sarviaho; puh. 050 565 8754; sähköposti: rsarviaho(a)gmail.com, sihteeri: Kari Vierinen; puh. 040 5673550; sähköposti: karivieri-nen(a)me.com

Siuntion Työttömät ry
Yhdistyksen tehtävänä on työttömien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen (kuntosali- ja sul-kapallotoiminta kunnan pallohallissa). Yhdistyksen yhteystiedot: Puh. johtaja: Esko Jääskelä, 045 312 5448; sihteeri: Kari Kivikangas, 044 540 0454, kari.kivikangas(a)saunalahti.fi

Siuntion venekerho - Sjundeå båtklubb SVBK ry
Yhdistys tarjoaa venesataman, laituri-, telakointi-, satamapalvelut, junioripurjehdusaktiviteetteja ja pur-jehduskoulutusta. Yhdistyksen yhteystiedot: Yleinen postiosoite: c/o Rainer Sarviaho, Sienitie 10, 02580 SIUNTIO; Maksuliikenne, jäsenrekisteri, laskutusosoite ja toimistotyöt: Oy Kotilahden Palvelu - Hemvi-kens Service Ab, Jari Hussi, Nybackantie 2A, 02450 Sundsberg, email: jari.hussi(a)pp.inet.fi, puhelinnume-ro: 040 544 8826, www.siuntionvenekerho.fi

Sjundeå IF
Seura perustettiin 21. kesäkuuta 1918 nimellä Sjundeå Idrotts- och Skytteförening. Vuodesta 1998 SIF on yleisurheilun seuraluokittelussa valioluokan seura. Myös käsipallossa SIF on 1990- ja 2000-luvuilla Suomen parhaita seuroja. Yhdistyksen yhteystiedot: http://sjundeaif.sporttisaitti.com/

Sjundeå Marthaförening rf
Ruotsinkielistä marttataoimintaa Siuntiossa. Yhdistyksen yhteystiedot: 040 513 8378, e-post christi-na.linden(a)kolumbus.fi.

Sjundby Traditionsförening rf
Yhdistyksen ensisijainen tavoite on edistää Sjunbyn ja sen ympäristön yhteenkuuluvuutta. Yhdistys järjestää tapahtumia, kerää ja levittää tietoa ja kertoo kylän historiasta m.m. ylläpitämällä verkkosivuja www.sjundby.fi.
Yhdistys tekee yhteistyötä pakolaisten kanssa teemoilla jotka sopivat yhdistykseen toimintaan.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Carl-Johan ​Lindén,puh. 0400975339.

Södra Sjundeå Ungdomsförening
Uthyrning av fest- och möteslokal i föreningshuset Borgvik, Östra Kungsvägen 148. Yhdistyksen yhteys-tiedot: Uthyrning vaktmästaren 09 298 6181. Övrig information ordf. Matts Ekström 040 593 8179 Matts.ekstrom(a)elisanet.fi eller sekr. Maria Wirén-Gottberg 040 736 1060 milli.gottberg(a)kolumbusfi