Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntiossa on mahdollista tuottaa lämpöä ja sähköä huomattavasti nykyistä enemmän uusiutuvilla energialähteillä. Merkittävin potentiaali on puupolttoaineiden hyödyntämisessä kaukolämmön tuotannossa sekä kiinteistökohtaisissa hake- ja pellettikattiloissa ja maalämpöjärjestelmissä. Tulokset selviävät Siuntiolle laaditusta uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta.

Kuntakatselmuksessa on selvitetty kunnan alueen energiankulutus ja -tuotanto sekä uusiutuvan energian potentiaali. Katselmuksen laatiminen on osa kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS), johon Siuntio on sitoutunut. Siuntio on myös mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) ja pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta alueella. Siuntio on Länsi-Uudenmaan HINKU-kunnista ensimmäinen, jossa uusiutuvan energian katselmus on tehty.

Uusiutuvalla energiantuotannolla ja paikallisia energialähteitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa kasvihuonekaasupäästövähennysten lisäksi myös kustannussäästöjä sekä tehostaa alueen elinkeinorakennetta.

Kaukolämmön polttoaineratkaisu merkittävä

Gaia Consultin Oy:n laatimassa katselmuksessa ehdotetaan useita toimenpiteitä, joiden avulla uusiutuvan energian käyttöä kunnassa voidaan lisätä. Myös toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus on arvioitu.

Puupolttoaineiden osalta hyödynnettävissä oleva potentiaali voidaan jakaa pientalojen erillislämmitykseen ja kaukolämmön tuotantoon. Puupolttoaineiden lähiajan lisäämismahdollisuuksien erillislämmityksessä arvioidaan olevan noin 2,9 GWh. Kaukolämmössä potentiaali on noin 7,2 GWh, joka voitaisiin saavuttaa, mikäli kaukolämpö tuotettaisiin biomassalla. Katselmuksessa kuitenkin todetaan, että Siuntiossa on tällä hetkellä yksi maan kalleimmista kaukolämmön hintatariffeista, joten kaukolämpöön liittyminen ei ole monessa tapauksessa toistaiseksi taloudellisesti perusteltua. Tosin hakelämmön tuotantoon siirtyminen alentaisi Adven Oy:n polttoainekustannuksia, koska hake on maakaasua halvempi polttoaine.

Maa- ja ilmalämpöpumppujen sekä hake- ja pellettikattiloiden potentiaali on merkittävä. Kunnan alueella on suuri määrä sähkölämmitteisiä rakennuksia, joissa vaihtoehtoiset lämmitysmuodot voivat olla kannattavia.

Aurinkoenergian, biokaasun, vesivoiman ja tuulivoiman lähiajan lisäämismahdollisuudet arvioidaan katselmuksessa heikoiksi. Aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämiselle ei ole teknisiä esteitä, mutta järjestelmäinvestointien takaisinmaksuajat muodostuvat vielä usein pitkiksi.

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus (12.5.2014)