Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tausta: Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen

Siuntion kunta on päättänyt käynnistää kehittämisprojektin liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseksi. Projekti on samalla osa valtakunnallista Hinku -hanketta (Hinku = hiilineutraali kunta). Hankinnassa ja sen kehittämisessä toteutetaan vuoropuhelut asiakkaiden, alan ammattilaisten, palveluntuottajien ja laajempana myös muiden tilaajien kanssa.

Lähtökohtana suuri hiilijalanjälki

Siuntion kunnan hiilijalanjälki on mittausten mukaan suuri, mikä johtuu maaseudun harvasta asutuksesta, pendelöinnistä sekä lasten ja nuorten kuljettamisesta harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin. Siuntiolaisissa perheissä on 2-3 ajoneuvoa, jotta arki sujuisi mahdollisimman hyvin. Mikäli kunta onnistuu tarjoamaan kuntalaisille nykyistä laajempia liikennepalveluja, kuntalaiset voivat vähentää yksityisautoilua ja hiilijalanjälki pienenee.


Tavoitteena säästöt niin rahassa kuin kulutuksessa

Kehittämisprojektille on asetettu seuraavia tavoitteita:


Vuoropuhelu asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa tärkeää

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan pilottihanke, jonka avulla uusi hankintamalli luodaan. Ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistymistä järjestetään kunnan asukkaille info-/työpajatilaisuus asiakastarpeiden kartoittamista varten ja vuoropuhelut tilaajien ja palvelutuottajien kanssa. Vuoropuheluissa pyritään selvittämään palvelun sisältöön ja toteuttamistapaan liittyviä kehittämisehdotuksia. Samalla vuoropuhelussa selvitetään konkreettisia kehittämistarpeita palveluiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisäksi palveluntuottajien ja tilaajien kanssa pyritään löytämään innovatiivisuuteen kannustava hankintamalli ja konkreettiset asiakirjamallit. Vuoropuheluiden jälkeen käynnistetään varsinaisen hankintapilotin toteutus.

Yhteistyökumppanimme:
FIN Vaikuttavuus Oy; Juha-Matti Puhakka ja Ilpo Virtanen
PTC- services; Saila Eskola
Liikennöitsijöitä
Kuntalaisia

Materiaalit

Projektisuunnitelma
Liikennepalveluesitys