Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Vaalit ja äänestäminen

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Lisäksi jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä.

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Ennakkoäänestys kotimaassa

Vuoden 2018 presidentinvaalien ainoa yleinen ennakkoäänestyspaikka Siuntion kunnassa on kunnantalo, Puistopolku 1. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1. ja päättyy tiistaina 23.1. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 31.1. ja päättyy tiistaina 6.2.

Ennakkoäänestysajat ovat maanantai-perjantai klo 9.00–18.00 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–14.00. Jokainen äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla. Henkilölle, jolla ei tällaista henkilöllisyysasiakirjaa ole, poliisi antaa maksutta vaaleja varten väliaikaisen henkilökortin (henkilö hankkii itse 2 passikuvaa).

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa ennakkoäänestyspäivinä äänestää ennakolta kotona.

Ilmoittautumisen kotiäänestykseen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, Puistopolku 1, 02580 Siuntio, puh. (09) 260 611, viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 (mahd. toisen kierroksen osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen kello 16.00). Jos kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, siitä on mainittava ilmoituksen yhteydessä.

Äänestysalueet ja –paikat
Siuntion kunnassa 28.1.2018 (mahdollinen toinen kierros 11.2.2018) toimitettavassa presidentinvaaleissa äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat:

I eli läntinen ja pohjoinen äänestysalue
Seurakuntakoti, Kalansinkuja 5
II eli kuntakeskuksen äänestysalue
Kunnantalo, Puistopolku 1
III eli eteläinen äänestysalue
Störsvikin päiväkoti, Störsvikintie 232

Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9.00-20.00. Jokainen äänestäjä on myös varsinaisena vaalipäivänä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla.

Siuntio 14.11.2017
SIUNTION KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA