Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Verksamhetsorganens mötestider

Kommunfullmäktige

Sammanträder under tider som fullmäktige själv bestämmer och även då fullmäktigeordföranden anser det vara nödvändigt.
Mötestidtabellen för våren 2017 är följande: 30.1, 6.3, 3.4, 29.5 och 1.6. 

Kommunstyrelsen

Sammanträder i regel 1-2 gånger per månad på måndagar kl. 18.00 och vid behov även under andra tidpunkter.
Mötestidtabellen för våren 2017 är följande: 23.1, 27.2, 27.3, 24.4, 15.5 och 12.6.

Bildningsnämnden

Sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.
Mötestidtabellen för våren 2017 är följande: 11.1., 15.2., 15.3., 3.5., 7.6.

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Sammanträder vid behov, i genomsnitt 3-4 gånger per år. 

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Sammanträder vid behov, i genomsnitt 3-4 gånger per år. 

Grundtrygghetsnämnden

Sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00
Mötestidtabellen för hösten 2016 är följande: 7.9, 5.10, 2.11 och 7.12.

Tekniska nämnden

Sammanträder vid behov på tisdag kväll kl. 18.00 under tider som nämnden själv bestämmer:
Mötestidtabellen för våren 2017 är följande: 4.1., 7.2., 14.3., 25.4 ja 29.6.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträder vid behov på tisdag kväll kl. 18.00 under tider som nämnden själv bestämmer:
Mötestabellen för våren 2017 är följande: 31.1., 7.3., 9.5 ja 27.6.

Miljö- och byggnadsnämndens vägförrättningssektion

Sammanträder vid behov.

Revisionsnämnden

Sammanträder vid behov.

Centralvalnämnden

Sammanträder vid behov.