Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen toteutuu myös digitaalisena aikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

- käyttötarkoitussidonnaisuus

- tietojen minimointi

- tietojen täsmällisyys

- tietojen säilytyksen rajoittaminen

- tietojen eheys ja luottamuksellisuus

- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus


Tietosuojavastaava


Siuntion kunnan tietosuojavastaavana toimii:

Pauliina Koschke
Puistopolku 1
02580 Siuntio
p. 050 386 0803
etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja.


Tietopyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksia ovat tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuksi ja kielto-oikeus.

Halutessasi tietää, mitä tietoja kunnalla on itsestäsi tallennettuna, käy jättämässä tietopyyntö kunnantalon info-pisteellä. Tietopyyntö edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista. Tunnistautumisvälineeksi kelpaa voimassaoleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Rekisterikohtaisia tietoja luovutetaan kerran vuodessa veloituksetta.

Rekisterien tietopyynt� (pdf)


 

Tietosuojailmoitukset


Siuntion kunnan asiakasrekistereistä tehdyissä tietosuojailmoituksissa kerrotaan, minkälaisista tiedoista kukin rekisteri koostuu. Tietosuojailmoitusten koonti on viivästynyt uusien internetsivujen luonnin vuoksi. Ilmoituksia päivitetään myös tälle sivustolle. Ilmoitukset ovat saatavilla kunnantalolla. Pahoittelemme tilannetta!

Henkilöstöhallinnon asiakasrekisteri

Henkilöstörekisteriä ylläpidetään kunnan henkilökunnan palvelussuhteiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluu kunnan henkilökunta.

  • Henkilöstöhallinnon tietosuojailmoitus (pdf)

Kaavoituksen asiakasrekisteri

Kirjastotoiminnan asiakasrekisteri

Henkilörekisteriä ylläpidetään kirjastotoiminnan hoitamista varten. Kirjastotoiminnan asiakasrekisteriin kuuluvat kirjaston asiakkaat.

Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden asiakasrekisteri

Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kuljetus- ja logistiikkapalveluiden hoitamista varten. Asiakasrekisteriin kuuluvat koulukuljetusten asiakkaat.

Luottamushenkilöiden asiakasrekisteri

Nuorisotyön asiakasrekisteri

Nuorisotyön asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan nuorisotyön hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat nuorisotyön asiakkaat ja vapaaehtoistoimijat (Walkers).

Perusopetuksen asiakasrekisteri

Perusopetuksen asiakasrekisteriä ylläpidetään perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan ja oppilashuollon palveluiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vuosiluokkien 1-9 oppilaat.

Rakennusvalvonnan asiakasrekisteri

Sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri

Sosiaalipalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan sosiaalipalveluiden hoitamista varten. Rekisteriin  kuuluvat aikuissosiaalityön, lasten ja perheiden palveluiden sekä vammaispalveluiden asiakkaat. 

 Taloushallinnon asiakasrekisteri

    Terveyspalveluiden asiakasrekisteri

     Terveyspalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan terveyspalveluiden  hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vastaanottotoiminnan, neuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiakkaat.

      Vaalitoiminnan asiakasrekisteri

      Vanhuspalveluiden asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan vanhuspalveuiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vuodeosaston, asumispalveluiden, kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan asiakkaat.

Vapaa-aikapalveluiden asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan varhaiskasvatuksen hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat varhaiskasvatuksen asiakkaat perheineen.

Vesilaitoksen asiakasrekisteri