Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - avainkunta kautta aikojen
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
29.3.2017 - 29.4.2017

Siuntio ja HINKU-hankkeen päästötiedote


Siuntio vähentänyt ilmastopäästöjään viidenneksen kahdeksassa vuodessa

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)- hankkeen myötä Siuntion kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä ja lisäämään energiatehokkuuttaan. Kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 29.3. järjestetään Porvoossa Hinku- kevätkokous ja hiilineutraali Suomi 2050 tapahtuma. Osana tätä tapahtumaa, julkaistaan Hinku-tulostiedote jonka lisäksi kunnilla on myös mahdollisuus julkaista oma alueellinen tiedotteensa saavutetuista tuloksista.

 

Siuntion kunnan osalta ollaan päästötavoitteisiin nähden Hinku-kuntien keskivauhdissa.  Siuntion kokonaispäästöt olivat vuonna 2007 48,9 ktCO2e. Vuonna 2015 kokonaispäästöt olivat 38,3 ktCO2e. Siuntion kunta on vähentänyt päästöjään vuodesta 2007 vuoteen 2015 yhteensä 22 prosenttia. Suurin osuus kunnan CO2 päästöistä tulee sähköstä sekä tieliikenteestä. Kokonaisuudessaan sähkön osalta Siuntion kunta on vähentänyt 41 %, sisältäen niin sähkölämmityksestä, kulutussähköstä sekä teollisuuden sähköstä tulleet päästövähennykset. Suurin osuus sähkön päästöistä tulee sähkölämmityksen osuudesta. Sähkölämmityksen osalta Siuntion kunta on vähentänyt päästöjään noin 51 %. Tieliikenteen osalta Siuntion kunnan päästöt ovat laskeneet vuoden 2007 tasosta, 15 ktCO2e:sta 13,5 ktCO2e vuoteen 2015. Vähennys tieliikenteen osalta on 10 %. Seuraavaksi suurimmat päästömäärät tulevat fossiilisten polttoaineiden osuuksista sekä maataloudesta. Fossiilisten polttoaineiden osalta laskua on 2007- 2015 14 % ja maatalouden osalta noin 10 %.

 

Kunnalla on selvityksessä katuvalaistuksen uusimisen mahdollisuus LED-valaistuksella, millä voitaisiin mahdollistaa niin päästövähennyksiä että kustannussäästöjä. Myös koulukorjausten yhteydessä pyritään panostamaan energiatehokkuuteen. Haasteen liikenteestä johtuvien päästöjen vähentämiseen on aiheuttanut juna-aseman lakkautusilmoitus ja junaliikenteen palvelutason heikentyminen, johtuen Y-junan lakkauttamisesta sekä kaukojunien liikennöinnistä pysähtymättä kunnan asemalla. Siuntion kunta on hakenut HSL:n jäsenyyttä vuodesta 2018 alkaen, jolla pyritään turvaamaan julkiset liikenneyhteydet kunnan asukkaille sekä myös vähentämään tieliikenteestä aiheutuvia päästöjä.

 

 

(Lähde: SYKE)

 

HINKU-hankkeen tiedote

Ajankohtaista  [ 1 - 9 / 9 ]

Sivu : 1
Ajankohtaista
Ajankohtaisarkisto